Team van Rudy

Je bent maar zo sterk als de mensen rondom je.

Rudy krijgt de hulp van een team van medewerkers die ervoor zorgen dat hij zijn functies als OCMW-voorzitter en schepen van de Stad Gent op de best mogelijke manier kan vervullen. 

Hieronder vind je een volledig overzicht van alle kabinetsmedewerkers van Rudy, met elk hun eigen telefoonnummer en e-mailadres. Contact opnemen met Rudy zelf kan via het contactformulier.

 

Team van Rudy Coddens

Medewerkers bij Rudy's bevoegdheden als schepen van de Stad Gent

Annuschka Seyssens, kabinet van Rudy Coddens

Annuschka Seyssens is het aanspreekpunt voor allerhande vragen betreffende uw persoonlijke situatie. Zij bespreekt met u de mogelijke pistes, maakt u wegwijs in de overheidsadministratie en volgt nadien uw dossier verder op. Daarnaast bereidt zij de dossiers voor de gemeenteraad voor.

09 266 53 56
 annuschka.seyssens@stad.gent

Marc Soubry is (halftijds) kabinetsmedewerker op stadsniveau. Bij hem kan je terecht voor mondelinge en schriftelijke vragen van de Stad en is verantwoordelijk voor de opvolging van vragen over (openbaar) groen.

09 266 53 55
marc.soubry@stad.gent 

Medewerkers bij Rudy's bevoegdheden als voorzitter OCMW Gent

Eddy Van De Walle, kabinet van Rudy Coddens

Eddy Van De Walle staat op het kabinet in voor de coördinatie en inhoudelijke opvolging van het Gentse werkgelegenheidsbeleid. Hij geeft onder meer vorm aan de betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en werkt hij aan de verdere uitbouw van de Gentse sociale economie.

09 266 98 52
 eddy.vandewalle@stad.gent

Jeroen De Leenheer focust zich vooral op het sociale beleid van het OCMW zowel op strategisch niveau als voor individuele dossiers. Binnen armoedebestrijding volgt hij van dichtbij kinderarmoede op. Ook rond vrijetijdsparticipatie kan je bij hem terecht. Daarnaast volgt hij samen met Sandra Wattenberghe (online) communicatie op.

09 266 98 97
 jeroen.deleenheer@stad.gent

Marc Cloet, kabinet van Rudy Coddens

Marc Cloet bouwt samen met Eddy Van De Walle aan het Gentse werkgelegenheidsbeleid. Hij neemt onder andere de verdere uitbouw van het sociale activeringsverhaal binnen Stad en OCMW voor zijn rekening. Voor specifieke vragen over Drongen, Sint-Denijs-Westrem en Afsnee is Marc dé contactpersoon.

09 266 97 37
 marc.cloet@stad.gent

Neelke Vernaillen, kabinet van Rudy Coddens

Neelke Vernaillen volgt samen met Jeroen Deleenheer het welzijnsbeleid en armoedebestrijding op. Specifiek volgt ze de intersectorale armoedebestrijding op en stuurt mee aan het woonbeleid, het vluchtelingen/migratiebeleid en het gezondheidsbeleid vanuit een ‘armoedebril’. Daarnaast volgt ze ook Openbaar Groen op.

09 266 31 52
 neelke.vernaillen@stad.gent

Rebecca Vandewalle, kabinet van Rudy Coddens

Rebecca Vandewalle volgt, als kabinetssecretaris bij het OCMW, het algemeen beleid binnen het OCMW op. Voor vragen over personeelsbeleid en begroting kan je ook bij haar terecht. Ze volgt het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn en de VVSG op de voet. 

09 266 97 02
E-mail: rebecca.vandewalle@stad.gent

Sandra Wattenberghe, kabinet van Rudy Coddens

Sandra Wattenberghe is de pers- en communicatie-verantwoordelijke op het kabinet. Journalisten kunnen bij haar terecht. Ook alle inhoudelijke dossiers met betrekking tot de senioren in onze stad zijn haar ‘winkel’.

09 266 97 28
 sandra.wattenberghe@stad.gent

Yasin Akyilm kabinet van Rudy Coddens

Yasin Akyil legt samen met de voorzitter werkbezoeken af. Hij maakt daar verslagen van en zorgt voor de opvolging. Yasin waakt daarenboven over het patrimonium en de beschikbare financiële middelen binnen de bevoegdheden van Rudy.

09 266 39 99
 yasin.akyil@stad.gent