Beleid en bevoegdheden

Rudy is vandaag OCMW-voorzitter en schepen van seniorenbeleid, werk, armoedebestrijding en openbaar groen.

Hieronder lees je welke accenten Rudy legt voor elk beleidsdomein en hoe hij hiermee alle Gentenaars wil vooruit helpen.

 

Seniorenbeleid

Vandaag is bijna één op vijf Gentenaars 65-plusser.

Ook senioren hebben recht op een actieve rol in onze stad en moeten de kans krijgen om hun ervaring en wijsheid te delen met de samenleving.

Gent moet een stad zijn waar iedereen, ongeacht leeftijd, zich welkom voelt.

Een leeftijdsvriendelijke stad dus!

Als OCMW-voorzitter én schepen bevoegd voor het seniorenbeleid kan Rudy deze 2 hoekstenen van het seniorenbeleid nog meer én beter op elkaar afstemmen. De gezondheid, participatie in de samenleving en de veiligheid van senioren waarborgen én verbeteren zijn de prioriteiten in het seniorenbeleid van Rudy.

Rudy Coddens - Seniorenbeleid - Bezoek aan het Antoniushof

Werk en activering

Maximaal kansen bieden op een duurzame job doe je in team. Stad en OCMW Gent bundelen daarom de krachten met de VDAB, de sociale partners, onderwijsinstellingen en diverse middenveldorganisaties. Ze doen dat binnen het partnerschap Gent Stad in Werking, dat zich inzet voor meer en beter werk voor alle Gentenaars.

Als OCMW-voorzitter en schepen bevoegd voor Werk denkt Rudy dat samenwerken loont. Daarom zal Rudy zich blijven inspannen voor een sterke lokale regie op het vlak van Werk en Sociale Economie.

Tegelijkertijd voert Rudy binnen Stad en OCMW Gent een op maat gericht activeringsbeleid.

Rudy Coddens - Werk en activering

Armoedebestrijding

‘Minder armoede in Gent’, dat is de doelstelling van het Gentse armoedebeleid. Armoede bestrijd je op een integrale manier en over alle levensdomeinen. Ook de aanpak van kinderarmoede is voor Rudy een prioriteit.

Armoede bestrijden doe je niet alleen. Daarom roept Rudy iedereen op om mee actie te ondernemen. Onder regie van het OCMW Gent werden alle acties gebundeld in een Gents armoedebeleidsplan.

We hebben nog veel werk voor de boeg, maar dag voor dag zetten we samen stappen vooruit. Want armoede is een onrecht.

Rudy Coddens - Armoedebestrijding - Sluit armoede uit!

Openbaar groen

Gent telt heel wat wijkparkjes,  buurtgroen en heeft met de Gentbrugse Meersen en het Parkbos al enkele gedeeltelijk ontwikkelde groenpolen. Maar niet alle Gentenaars hebben vandaag al voldoende groen op loopafstand van hun deur. Voor 2 groenpolen, Vinderhoutse Bossen en Oud Vliegveld moet er nog veel werk verricht worden. Nieuwe trage wegen en groenassen geven Gentenaars mogelijkheden om zich veiliger te verplaatsen.

Met inspraak van buurtbewoners, buurtcomités en vele verenigingen wordt er in bestaande én in nieuwe parken en groenpolen werk gemaakt van recreatieve elementen zoals sport en speelelementen, barbecues, fiets- en wandelpaden,…

Meer groen betekent ook meer bos, meer tijdelijke natuur en meer natuurgebieden.

Als schepen bevoegd voor openbaar groen zijn meer en mooier groen in Gent een prioriteit in het beleid van Rudy. Want wonen in een groene buurt zorgt voor gelukkige Gentenaars.

Rudy Coddens - Openbaar groen

Vragen over het beleid van Rudy?

Heb je vragen over het beleid van Rudy? Contacteer dan de medewerkers van zijn team.

Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met Rudy via het contactformulier.