woensdag 28 juni 2023

Gemeenschapsdienst in Gent: Begeleiding op maat richting duurzaam werk

Maximum 39 mensen die moeilijk aan werk geraken zullen in Gent aan de slag gaan via het principe van de ‘gemeenschapsdienst’, een initiatief van de Vlaamse […]
dinsdag 27 juni 2023

Trots op de nieuwe lichting sociale gidsen!

Als voorzitter van het OCMW, mocht ik op dinsdag 27 juni 2023 al voor de achtste keer attesten uitreiken aan sociale gidsen. Dat zijn OCMW-cliënten die […]
woensdag 14 juni 2023

Gratis screening op hart- en vaatziekten voor de Gentenaars

Op woensdag 14 juni 2023 kon elke Gentenaar gratis en zonder afspraak zich laten ‘screenen’ (onderzoeken, zeg maar) op hart- en vaatziekten in lokaal dienstencentrum De […]
maandag 5 juni 2023

Opening ‘Vlinder Me’

Als schepen van Seniorenbeleid, heb ik op maandag 5 juni 2023 de tentoonstelling ‘Vlinder me’ geopend, in woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem. Het team van De […]
dinsdag 16 mei 2023

Samen met Astrid De Bruycker opende ik ‘Regenboogweek 2023’ in Gentse LDC’s

Als schepen van Seniorenbeleid, en Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen, hebben we op maandag 15 mei samen de ‘Regenboogweek 2023’ in de Gentse lokale dienstencentra […]
dinsdag 9 mei 2023

Stadsfinanciën op orde: geen extra besparingen, geen extra belastingen

We hebben eind april opnieuw een degelijk akkoord bereikt over de toekomstige besteding van het stadsbudget. Ons budget is op orde. We gaan zoals altijd heel […]
dinsdag 2 mei 2023

Lancering 9de editie ‘Jong en oud in Gent’

Als schepen van Seniorenbeleid, heb ik op dinsdagmiddag 2 mei 2023 de 9de editie van de wedstrijd ‘Jong en oud in Gent’ gelanceerd. Ik deed dat in […]
donderdag 27 april 2023

Ik schoot ‘Walk and Roll Run’ op gang

Ik ben gevallen. Maar niet echt. Ik heb op woensdagmiddag 26 april 2023 het startschot gegeven van de ‘Walk and Roll Run’ bij woonzorgcentrum Het Heiveld […]
woensdag 19 april 2023

Tevredenheid in assistentiewoningen is hoog

Ik liet als schepen van Seniorenbeleid en Zorg, recent een tevredenheidsbevraging houden in de zes stedelijke voorzieningen met assistentiewoningen (Ter Pielvaecx, Antoniushof, Wibier, Botermarktpoort, Zonnetuin en […]