Een dikke merci
dinsdag 11 juni 2024

Project Miriam: Pionierswerk om alleenstaande moeders vooruit te helpen

Het Gentse project ‘Miriam’ is afgelopen en dat werd op donderdag 27 juni 2024 passend gevierd in de Cultuurkapel op de Sint-Antoniuskaai. Daarbij hoorde uiteraard een korte toespraak van mij, als onze schepen van Sociaal beleid verantwoordelijk voor het project.

Het project Miriam is er speciaal om alleenstaande moeders vooruit te helpen. Ons OCMW was in 2016 bij de eerste vijf die enthousiast reageerden toen de federale overheid de oproep deed om mee te werken. Dat is geen verrassing natuurlijk, Gent is váák bij de eersten, zeker als het om sociaal beleid gaat. Ondertussen hebben we binnen Miriam vier buurtgerichte groepen, met vier ‘casemanagers’ die de vrouwen begeleiden om hen sterker te maken, maar bijvoorbeeld ook om er mee voor te zorgen dat ze alles waar ze recht op hebben, ook effectief krijgen.

Dat de Miriam-methodiek goed werkt bleek uit recent onderzoek.

Alleenstaande moeders voelen zich sterker, ze voelen zich beter in hun vel. Ze krijgen meer steun van familie en vrienden. Driekwart van de vrouwen zegt dat hun situatie in ’t algemeen verbeterd is. Dat is een meer dan degelijk rapport. Alleenstaande moeders die het Miriam-traject doorlopen volgen nadien ook vaker een opleiding, ze solliciteren vaker, beheren beter hun huishoudgeld én voelen zich ook meer sociaal verbonden. En wie goed voor zichzelf zorgt (of leert zorgen), die zal uiteindelijk ook beter voor anderen kunnen zorgen.

Tijdens het traject konden de vrouwen even aan zichzelf denken en de zorg voor de kinderen en anderen opzij zetten. Ze leerden onze diensten kennen, leerden dingen bij over gezonde voeding en computers. Tegelijk volgden ze wijze workshops. En daar bovenop leerden ze ook ándere mama’s kennen, om ook van elkaar te leren, te praten over ervaringen en tips te delen. Zo krijgen ze er een netwerk bovenop. Ik hoop dat daar zelfs vriendschappen uit ontstaan zijn. Dat zou dubbel mooi zijn!