Gemeenschapsdienst in Gent: Begeleiding op maat richting duurzaam werk
woensdag 28 juni 2023
Leeshoek, huiswerkklas en andere gemeenschappelijke ruimtes in nooddorp voor Oekraïners
vrijdag 1 september 2023

We helpen de schoolfacturen verlagen

Als schepen van Armoedebestrijding, heb ik op donderdag 31 augustus 2023 de overeenkomst van de Stad Gent met de vzw Krijt voorgesteld.

In een nieuw proefproject in negen secundaire scholen schakelt de Stad Gent die vzw Krijt nu in om de schoolfactuur voor leerlingen te helpen verlagen. De scholen worden twee jaar lang intensief begeleid in het opmaken van een doordacht kostenbeleid. Het budget komt van ons OCMW, het project wordt mee opgezet door het Onderwijscentrum Gent. Het OCMW helpt al jaren ouders en jongeren in scholen via het project ‘Kinderen eerst’. Nu hebben we dus ook een overeenkomst om secundaire scholen te begeleiden rond kosten op school. Zo zorgen we ervoor dat schoolfacturen betaalbaar blijven en dat elk kind ook aan alle activiteiten kan deelnemen. Bovendien maken we de studiekeuze zo onafhankelijk van de portemonnee van de ouders…

Alle ouders betrekken

Het basisonderwijs werkt al met een maximumfactuur, in het secundair onderwijs bestaat dat systeem niet. Scholen moeten zelf de kosten helpen drukken, maar weten niet altijd wat de mogelijkheden zijn.

De vzw Krijt helpt scholen kritisch te kijken naar alle aankopen. Zijn die écht nodig? Of kan de school op een andere – goedkopere – manier voor gerief (laten) zorgen? Krijt werkt al jarenlang rond kostenbewust onderwijs. De organisatie neemt niet enkel de facturen onder de loep, maar bekijkt onder meer ook waar de communicatie helderder kan en hoe de school ouders meer kan betrekken. Het schoolteam krijgt vormingen over hoe het drempels voor gezinnen in armoede kan wegwerken.

Met dit nieuwe project krijgen nu al dertien secundaire scholen begeleiding op maat.