Ik opende samen met Astrid De Bruycker ‘Buurthuis De Porre’
vrijdag 21 oktober 2022
‘Heiveld in Aquarelle’: een Uniek totaalproject
woensdag 2 november 2022

Belevingsexpo ‘We(l) zijn jong’

Ik opende op maandag 24 oktober 2022 de reizende belevingstentoonstelling ‘We(l) zijn jong’ van TEJO Vlaanderen, in het voormalig Slotklooster in de Theresianenstraat. Speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar, over het belang van je goed voelen en een positief zelfbeeld, en de nood aan een vertrouwenspersoon of ankerpunt, op weg naar goede hulpverlening. De Dienst Regie Gezondheid en Zorg heeft 5.000 euro geïnvesteerd in de tentoonstelling in Gent. TEJO is voor ons een bijzondere partner is, omdat het op vrijwillige basis een luisterend oor en therapeutische zorg aanbiedt.

Mentale gezondheid is een speerpunt van het Gentse gezondheidsbeleid, zowel op het vlak van preventie als van toegang tot psychische hulp. We willen als lokaal bestuur het verschil maken. Heel veel jongeren zijn erg kwetsbaar. Dat zagen we ook in coronatijden: niet alleen ouderen kregen te kampen met sociale isolatie, ook jonge mensen, ondanks alle sociale media.

‘Warme Stad’ Gent

1 op 5 Vlaamse tieners kampt met psychische problemen. Gemiddeld zit 31% van de Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar niet goed in zijn vel, een fikse stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. De helft van de psychische stoormissen ontstaat voor de leeftijd van 19 jaar.

Tijdig ingrijpen is dus cruciaal. Dat doen we onder meer via ons project ‘Warme Stad’. Gent was bij de eerste 5 steden die al in 2018 begonnen te werken aan het versterken van de mentale veerkracht van kinderen en jongeren. In onze ‘10-daagse van de Veerkracht’ zit ook steeds een aanbod voor jongeren. Denk ook aan ‘HOTSPOT’, een spel voor en door jongeren om hen wegwijs te maken in het aanbod rond geestelijke gezondheid, seksuele gezondheid, vrije tijd en middelengebruik. Zo maken we deze zaken bespreekbaar en leren we jongeren waar ze terechtkunnen met vragen.

‘We(l) zijn jong is nog in Gent te bezoeken tot 30 december 2022. Alle info op www.welzijnjong.be