Alle 65-plussers gratis een levensreddende ‘gele doos’
dinsdag 15 maart 2022
Ik richt ‘Team Oekraïne’ op bij OCMW Gent
donderdag 31 maart 2022

Gent maakt werk van opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen

De Stad Gent maakt zich op voor een toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Zowel bij gastgezinnen als in collectieve opvanglocaties worden opvangplaatsen gecreëerd. Gent onderzoekt ook de mogelijkheid om een woondorp op te richten.

Momenteel zijn er naar schatting 150 vluchtelingen uit Oekraïne in Gent. Zij verblijven grotendeels bij vrienden en familie, en bij gastgezinnen die zich hebben aangeboden via Plekvrij. Hoe langer het conflict in Oekraïne blijft aanslepen, hoe meer vluchtelingen worden verwacht. De Stad Gent bereidt zich daarom voor door via verschillende pistes opvangplaatsen te voorzien.

Crisisopvang

Voor crisisopvang op korte termijn werkt de Stad Gent samen met de Gentse logiessector waar vluchtelingen uit Oekraïne voor enkele nachten terechtkunnen voor ze zich registreren in Brussel. 22 vluchtelingen maakten hier tot nu toe al gebruik van. De Stad Gent bereidt zich voor om als het nodig is een grootschaliger crisisopvanglocatie in te richten. Hiervoor wordt de mogelijkheid onderzocht om Hal 2 van Flanders Expo te gebruiken, waar momenteel nog het vaccinatiecentrum huist. Daar zouden 234 plaatsen mogelijk zijn voor crisisopvang met mogelijkheid tot opschalen. Gezien de grote kost om dit in te richten en te organiseren, vraagt de Stad eerst financiële ondersteuning van de hogere overheden alvorens dit verder uit te bouwen.

Opvang bij gastgezinnen

Na registratie in Brussel worden vluchtelingen toegewezen aan één van de Gentse gastgezinnen die zich hebben aangemeld via Plekvrij. Meer dan 1.500 opvangplaatsen op 700 adressen zijn via deze weg aangeboden. De Stad heeft een tijdelijk team opgericht dat al deze adressen screent en vervolgens doorgeeft aan Fedasil. Voorrang wordt hierbij gegeven aan gastgezinnen die aangeven dat ze minstens 3 maanden opvang kunnen bieden. Na de administratieve en telefonische screening volgt na de matching een thuisbezoek. Wekelijks worden zo 150 plaatsen gescreend, ondertussen zijn er al 95 plaatsen doorgegeven, 55 daarvan zijn al toegewezen aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Kleinschaliger locaties voor collectieve opvang

De Stad Gent is druk bezig om alle mogelijke opvanglocaties in kaart te brengen. Dit gaat om gebouwen van de stad, maar ook om andere overheidsgebouwen en private gebouwen. De eerste locatie die hiervoor is gevonden, is de winternachtopvang voor daklozen in het Prinsenhof. Die wordt ter beschikking gesteld door het CAW (40 à 50 plaatsen vanaf eind maart). Daarnaast lopen er gesprekken voor in totaal 200 plaatsen op andere locaties die op korte termijn beschikbaar zijn.

Woondorp

Gent stelt zich ook kandidaat om een woondorp in te richten. Vlaanderen voorziet 20 woondorpen in de verschillende referentieregio’s. De Stad is alvast de zoektocht begonnen naar een geschikt terrein hiervoor en mikt in eerste instantie op een terrein voor 450 containers, goed voor 1.000 plaatsen. Daarnaast onderzoekt de Stad ook de mogelijkheid om leegstaande sociale woningen te gebruiken voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.