Gent start crowdfundingsactie voor getroffenen overstromingen
vrijdag 16 juli 2021
Gent breidt lage-emissiezone niet uit
donderdag 19 augustus 2021

Gentse vaccinatiebus toert door de wijken: vaccinatie zonder afspraak dicht bij huis

De Gentse vaccinatiebus stopt vanaf woensdag 25 augustus 2021 in heel wat Gentse wijken. In de vaccinatiebus kunnen Gentenaars zich eenvoudig en zonder afspraak laten vaccineren. Zo willen de Stad en Eerstelijnszone Gent mensen die moeilijker in het vaccinatiecentrum raken de kans geven om zich in hun buurt te laten vaccineren.

Gentenaars kunnen zich vanaf woensdag 25 augustus laten vaccineren in de Gentse vaccinatiebus. De bus doet tot en met woensdag 29 september heel wat locaties aan verspreid over de stad. Zo is hij onder meer te vinden op de Vrijdagmarkt en aan de Zuid, maar ook in de Kanaaldorpen, Nieuw Gent en in de Bloemekenswijk. De bus staat elke dag op een andere locatie, en komt per locatie twee maal langs. Er worden twee vaccins aangeboden, Johnson & Johnson en Pfizer. Gentenaars kunnen meteen langsgaan in de bus voor een prik, of om een afspraak in het vaccinatiecentrum te maken of te verplaatsen.

Rudy Coddens: “We brengen de coronavaccinatie nu naar de mensen toe, verlagen op die manier de drempel en geven iedereen de kans zich in de eigen wijk te laten prikken. Door deze nieuwe en extra mogelijkheid aan te bieden, kunnen we het nu al hoge aantal van zeven op tien gevaccineerde Gentenaars nog wat opkrikken.”

Bekijk alle locaties en meer informatie op stad.gent/vaccinatiebus

Flow zoals in vaccinatiecentrum

De flow in de vaccinatiebus is grotendeels dezelfde als in het vaccinatiecentrum: controle van de identiteitsgegevens, medische vragenlijst, de prik en tot slot 15 minuten wachten. Een apotheker, een arts en medische medewerkers reizen mee met de bus zodat alles veilig en correct verloopt. Op de locaties zullen medewerkers rondgaan om burgers te informeren over de aanwezigheid van de bus. Ze geven ook uitleg over vaccinatie in het algemeen en over de keuze van het vaccin.

Om anderstalige Gentenaars te bereiken gaan ook een aantal anderstalige toeleiders, zoals quarantainecoaches en gezondheidsgidsen mee met de bus. Er is naast Nederlandstalig ook anderstalig informatiemateriaal aanwezig. Op voorhand zal de Stad ook haar netwerk en partners aanspreken om het aanbod bekend te maken bij zoveel mogelijk Gentenaars.

Vaccinatiecentrum blijft in tussentijd open

De vaccinatiebus kadert in de laatste sprint naar het einde van de vaccinatiecampagne. 73% van alle Gentenaars is minstens één keer gevaccineerd. Met de vaccinatiebus willen de Stad en Eerstelijnszone Gent alle overige Gentenaars de kans geven om zich alsnog te laten vaccineren. Het vaccinatiecentrum in Flanders Expo blijft in tussentijd zeker nog tot eind september open, maar het aantal openingsdagen wordt vanaf nu teruggeschroefd omdat de vraag lager is. Mensen die al een afspraak hebben voor een eerste of tweede prik wordt wel maximaal gevraagd om op het moment van hun afspraak naar het vaccinatiecentrum te gaan.