Pioniersbudget geeft nieuwe sociale initiatieven duwtje in de rug
dinsdag 29 juni 2021
Gent start crowdfundingsactie voor getroffenen overstromingen
vrijdag 16 juli 2021

Hervormde algemene bedrijfsbelasting in Gent: alles wat je moet weten

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2021 het voorstel voor de hervorming van de bedrijfsbelasting in Gent goedgekeurd. Het voorstel heft de stedelijke belastingen op de bedrijfsvestigingen, motoren en opslagplaatsen op en zal deze vanaf 1 januari 2022 vervangen door 1 hervormde, algemene bedrijfsbelasting.

Het reglement van deze hervormde, algemene bedrijfsbelasting in Gent ligt nu ter goedkeuring voor op de agenda van de Gentse gemeenteraad van 7 september 2021.

Wij begrijpen dat je mogelijk vragen hebt over deze hervormde, algemene bedrijfsbelasting. Om je nu al correct te informeren, ontdek je hieronder al meer informatie:

Infosessies eind september 2021

De Stad Gent organiseert eind september 4 infosessies voor bedrijven in Gent. Tijdens deze infosessies krijg je van de Stad Gent meer uitleg over de hervormde algemene bedrijfsbelasting en kan je vragen stellen. Exacte data, locaties en de link om in te schrijven ontdek je vanaf donderdag 9 september 2021 op de website van de Stad Gent.

Waarom stelt het Gentse stadsbestuur (nu) een algemene bedrijfsbelasting voor?

Het Gentse stadsbestuur stelt een vernieuwde, algemene bedrijfsbelasting voor omdat die beter inspeelt op de realiteit van vandaag en rekening houdt met de ontwikkelingen van morgen.

Zo is de belasting op motoren sterk verouderd. De belasting bestaat sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw en is vooral gericht op de industriële sector. De economie anno 2021 ziet er helemaal anders uit. Niet alleen ontwikkelde de industriële sector zich verder, ook de dienstensector kwam tot volle ontwikkeling. Bovendien worden de aanwezige motoren belast ongeacht hoe zwaar zij gebruikt worden. Verder is de belasting op motoren ook bijzonder complex en moeilijk toepasbaar voor zowel de ondernemingen als voor de stedelijke administratie.

Ook de belasting op de opslagplaatsen voor brandbare stoffen is, na opeenvolgende wijzigingen van de VLAREM-wetgeving, steeds moeilijker toepasbaar geworden zonder ingrijpende aanpassingen.

Wat is het doel van de algemene bedrijfsbelasting?

De hervorming van de algemene bedrijfsbelasting heeft 3 doelen:

 • Een noodzakelijke modernisering met billijkere en duidelijkere belastinggrondslagen waarbij de totale oppervlakte en het energieverbruik gebruikt worden als maatstaf voor de economische draagkracht van de bedrijven.
 • Door de duurzaamheidscomponent draagt het fiscale beleid bij tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Investeren in milieuvriendelijke toepassingen kan leiden tot een lagere fiscale last.
 • Administratieve vereenvoudiging voor belastingplichtige bedrijven én stadsdiensten.

De extra opbrengsten van de hervormde, algemene bedrijfsbelasting hebben geenszins het doel om de coronamaatregelen te betalen. De target van de bijkomende opbrengsten van de hervormde bedrijfsbelasting werd aangenomen bij de opmaak van het Meerjarenplan en gemaakt vóór de uitbraak van de coronapandemie. Wegens de impact van corona op de Gentse economie werd de hervorming met een jaar opgeschoven.

Welke algemene principes liggen aan de basis?

Voor het bepalen van de draagkracht van de nieuwe bedrijfsbelasting stelt het Gentse stadsbestuur 2 belastbare grondslagen voor:

 • totale oppervlakte (vanaf 500m²)
 • energieverbruik: alle soorten energie zoals elektriciteit, aardgas, stookolie, … (vanaf 1 miljoen Kwh/jaar in periode 2022-2026 en vanaf 750.000 Kwh/jaar in periode 2027-2031). Hoe minder je verbruikt, hoe beter voor het milieu, hoe minder belasting je betaalt.

Wie of wat is vrijgesteld?

De Stad Gent voorziet ook vrijstellingen en verminderingen. Wie of wat wordt niet belast of minder belast?

NIET BELAST

 • Kleine ondernemingen met een totale oppervlakte (van alle vestigingen op het Gentse grondgebied) < 500m²
 • Startende ondernemingen (tijdelijke vrijstelling van 3 jaar)
 • Verenigingen en instellingen die onder de rechtspersonenbelasting vallen
 • Lokaal opgewekte groene energie
 • Energierecuperatie van warmte
 • Oppervlaktes die ingenomen worden voor groene energie-installaties (zonnepanelen, windturbines, …)
 • Energie die niet op de vestiging gebruikt wordt (alle soorten energie voor voertuigen die de openbare weg op gaan)

MINDER BELAST

 • Agrarische (land- en/of tuinbouw) en recreatieve bedrijven hebben aangepaste lagere tarieven voor oppervlaktes vanaf 500m²
 • Groeiende bedrijven (ondernemingen die door groei in een hogere energievork terechtkomen kunnen eenmalig 3 aanslagjaren genieten van het tarief dat vóór hun bestaande energievork van toepassing was)

Wat met je aangifte?

Eind januari 2022 ontvang je je eerste nieuwe aangifte via Stadsbelastingen Stad Gent. In het startjaar kan de Stad Gent niet werken met een voorstel van aangifte. Bijgevolg moet iedereen de aangifte terugsturen.

Voor elektriciteit en aardgas kan je afgaan op de meterstanden. Door middel van een volmacht bij de eerste aangifte kunnen we deze meterstanden ook verkrijgen via de netbeheerders. Dat vereenvoudigt ook je administratie: vanaf het tweede jaar bezorgt de Stad Gent zoveel mogelijk ondernemingen opnieuw een voorstel van aangifte dat je niet moet terugsturen als alle vermeldingen correct zijn.

Vragen?

Vanaf 9 september 2021 vind je op de Stad Gent website het antwoord op de meest gestelde vragen over de hervormde, algemene bedrijfsbelasting. Je zal er ook een algemeen e-mailadres vinden als je nog extra vragen hebt. Je kan je vraag ook stellen op een van de infosessies eind september 2021.