Oudere Gentenaars laten zich voor expo inspireren door Van Eyck
vrijdag 7 mei 2021
Hond Dunya helpt ouderen mentaal en fysiek fit te blijven
maandag 17 mei 2021

33 procent meer hulpvragen voor sociale dienst in coronajaar 2020

Foto: Stad Gent

De sociale dienst van de Stad Gent heeft vorig jaar 33 procent meer hulpvragen gekregen dan in 2019. Bijna 30.000 Gentenaars kregen begeleiding van een maatschappelijk werker. Extra steunmaatregelen hielpen om de druk van de coronacrisis te verlichten.

14.319 huishoudens geholpen

Ook in het coronajaar 2020 bleven de deuren van de Gentse welzijnsbureaus altijd open, en dat bleek meer dan ooit nodig. De welzijnsonthalen, waar het eerste contact met de sociale dienst plaatsvindt, verwerkten 33 procent meer hulpvragen dan in 2019. De sociale dienst hielp in totaal 14.319 huishoudens. 51 procent van de personen in begeleiding was jonger dan 30 jaar, 55 procent had de Belgische nationaliteit.

De Stad Gent lanceerde extra steunmaatregelen om de financiële, materiële en mentale druk tijdens de crisis te helpen verlichten. Zo werd de aanvullende financiële hulp uitgebreid en de wachttijd ervoor afgeschaft. Met gemiddeld 106 euro extra per maand kregen 2.029 Gentse gezinnen extra ademruimte.

Rudy Coddens: “Wij blijven het herhalen tot hogere beleidsniveaus het horen: de bedragen van de uitkeringen moeten boven de armoedegrens getild worden. Armoedebestrijding is een collectieve verantwoordelijkheid. Als elke beleidsmaker, op elk niveau, resoluut kiest voor solidariteit, dan hoeft niemand nog arm te zijn.

Digitale pakketten en psychologische begeleiding

De coronacrisis legde de digitale kloof nog meer bloot. Met bovenlokale middelen verdeelde de Stad Gent 2.500 digitale pakketten: een laptop met internet, opleiding en begeleiding op maat. Zo kregen kwetsbare Gentenaars ook in coronatijden de kans om werk te zoeken, hun opleiding verder te zetten en in contact te blijven met de buitenwereld.

1.710 Gentenaars kregen psychologische begeleiding. Extra relancepsychologen hielpen de toegenomen vraag naar psychologische hulp op te vangen. In november en december 2020 hielpen zij al 125 mensen. Quarantainecoaches boden hulp op maat aan kwetsbare Gentenaars in quarantaine.

Automatische rechtentoekenning en extra ‘coronasteun’

De Stad Gent zette verder in op actieve rechtentoekenning, en zal dat in de toekomst blijven doen. Extra maatschappelijk werkers sporen op waar Gentenaars recht op hebben en helpen bij de aanvraag. Daarnaast bekijkt de Stad waar rechtentoekenning automatisch kan: zo kregen 660 kinderen in het Gentse onderwijs in 2020 voor het eerst automatisch de korting (voor opvang, zwemmen, maaltijden) waar ze recht op hadden. Die automatisering wordt verder uitgebreid.

Daarnaast zorgde de Stad Gent voor heel wat extra coronasteunmaatregelen, onder andere meer verwarmingsbudget tijdens de wintermaanden en een verhoogde tussenkomst voor sport en vrije tijd. De Stad verdeelde via Foodsavers ook 338.555 gratis of goedkope maaltijden en voedselpakketten. 54.157 Gentenaars in begeleiding bij de sociale dienst of met recht op verhoogde tegemoetkoming kregen 30 euro consumptiebudget.

Groepsaankopen en daklozenopvang

De Stad ondersteunt partners uit het middenveld in het kader van armoedebestrijding. Zo organiseerde de Stad in 2020 groepsaankopen voor hygiënisch materiaal (luiers, mondmaskers, zeep, enzovoort) voor verdeling via partnerorganisaties. Kras vzw en het Gents Solidariteitsfonds/Een hart voor vluchtelingen kregen 239.000 euro extra steun.

Dankzij een samenwerking met hostels en het ICC werden de beschikbare plaatsen in de inloopcentra en nachtopvang voor daklozen uitgebreid, na een tijdelijke inperking door de maatregelen. De verhoogde wintercapaciteit in de nachtopvang liep uitzonderlijk het hele jaar door. Samen met Zorgdorpen vzw zorgde de Stad ook voor langdurige opvang voor daklozen, bijvoorbeeld bij quarantaine.

Flexibiliteit in een moeilijk jaar

In het coronajaar 2020 was flexibiliteit het codewoord. Maatschappelijk werkers organiseerden extra belrondes en stoep- en wandelbezoeken om hun cliënten te bereiken. Ook andere stadsmedewerkers moesten zich keer op keer heruitvinden om de dienstverlening te garanderen. Ze sprongen bijvoorbeeld bij in de inloopcentra. Psychologen startten met succesvolle wandeltherapieën en sociale gidsen en gezondheidsgidsen zetten zich vrijwillig in om Gentenaars naar gepaste hulp te leiden.

Rudy Coddens:De extra steun aan kwetsbare Gentenaars was onmogelijk zonder de flexibiliteit en voortdurende inzet van stadspersoneel, partnerorganisaties en vrijwilligers. Zij zochten manieren om kwetsbare Gentenaars te kunnen blijven bereiken, op een veilige manier. 

Bekijk hier het jaaroverzicht van de Sociale Dienst.