Hoe werkt het coronavirus en het coronavaccin
woensdag 6 januari 2021
Groenzones AZ Jan Palfijn ook komende 10 jaar toegankelijk voor iedereen
vrijdag 15 januari 2021

Stad Gent schakelt Flanders Expo in als centraal vaccinatiecentrum

De Stad Gent kiest als vaccinatiestrategie voor een tweesporenbeleid: een centraal vaccinatiecentrum voor het grootste deel van de bevolking, en een decentrale aanpak voor minder mobiele mensen. Vanaf maart 2021 doet Hal 7 in Flanders Expo dienst als centraal vaccinatiecentrum voor de brede bevolking. 65-plussers en risicopatiënten zijn het eerst aan de beurt.

Stad Gent neemt verantwoordelijkheid

Om tot groepsimmuniteit te komen is het van belang om zo snel mogelijk zo veel mogelijk Gentenaars te vaccineren. Vanaf deze week zijn de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra aan de beurt, eind januari volgen de zorgprofessionals in de ziekenhuizen. In februari volgt de eerstelijnszorg, waaronder de huisartsen en personeel van ziekenhuizen en zorginstellingen. Vaccinatie gebeurt bij deze laatste groep voornamelijk in de instellingen zelf. Vanaf maart spelen de lokale besturen een grote rol. Dan is in verschillende fasen de brede bevolking aan de beurt.

De Stad Gent bereidt zich grondig voor en neemt haar verantwoordelijkheid in nauwe samenwerking met de Eerstelijnszone. Zodra de vaccins beschikbaar zijn, starten de inentingen. In maart zijn eerst de 65-plussers en de risicopatiënten aan de beurt, in april de essentiële beroepen zoals brandweer en politie, vanaf juni volgt de brede bevolking (+18).

Rudy Coddens: “Het is heel belangrijk dat we zo veel mogelijk Gentenaars zo snel mogelijk kunnen vaccineren. Daarom zorgt de Stad Gent voor een centrale plek waar dat op een kwaliteitsvolle manier kan, rekening houdend met ieders comfort. Uiteraard vergeten we de Gentenaars niet die zich niet zelfstandig naar het vaccinatiecentrum kunnen verplaatsen. Voor die mensen zorgen we voor een aanbod op maat in hun buurt.

Verschillende vaccinatielijnen

Hal 7 van Flanders Expo zal van 1 maart tot 30 september dienen als centraal vaccinatiecentrum. In februari wordt de ruimte ingericht en de opstelling uitgetest. In Hal 7 is voldoende ruimte om 12 vaccinatiestraten in te richten, goed voor het vaccineren van minstens 3.000 Gentenaars per dag. Er zullen ook ’s avonds en in het weekend vaccinatiemomenten zijn. Gent zorgt bovendien voor flexibiliteit. Als er meer vaccins beschikbaar zijn, kan het centrum een versnelling hoger schakelen, zowel in aantal vaccinatiestraten (tot 16) als openingsuren. De Stad Gent volgt daarbij het tempo waarin de vaccins worden aangeleverd.

Flanders Expo is tot slot goed bereikbaar, zowel met de fiets, het openbaar vervoer als de wagen. Er komt ook gratis parking voor de bezoekers.

Oplossing op maat voor minder mobiele Gentenaars

Voor Gentenaars die minder mobiel zijn en zich onmogelijk kunnen verplaatsen naar Flanders Expo, werken de Stad Gent en de Eerstelijnszone op dit moment aan een oplossing op maat, zoals een vaccinatie via de huisarts of via mobiele ploegen. Dat wordt nog verder uitgewerkt. Veel hangt af van het type vaccin dat op dat moment beschikbaar is en op welke manier het getransporteerd en toegediend moet worden.

Wie vanaf maart in aanmerking komt voor een vaccinatie, zal hiervoor groep per groep een uitnodiging ontvangen. Gentenaars hoeven zelf nog niets te doen. De Stad Gent zal over de praktische opstart ook uitgebreid communiceren via eigen kanalen en via partners op het terrein.

Wie zich intussen verder wil informeren over vaccinatie, kan terecht op de website van de Vlaamse overheid https://www.laatjevaccineren.be/covid-19.