Eerste wijkkantoor van de Stad Gent opent straks in Rabot
vrijdag 4 december 2020
Samen in actie, het hele jaar rond
dinsdag 8 december 2020

Gratis schoolmaaltijden voor kansarme kleuters op pilootscholen

De Stad Gent investeert de komende vier jaar ruim anderhalf miljoen euro in gezonde, duurzame en betaalbare maaltijden in meer Gentse kleuterscholen. Via een onderzoek wil de Stad ook te weten komen welke impact duurzame en betaalbare maaltijden hebben op de kleuters in de klas, en hoe meer scholen zo’n maaltijden kunnen aanbieden.

In de stedelijke scholen en kinderopvang biedt de Stad Gent per dag al 5.000 betaalbare, gezonde en duurzame warme maaltijden aan. Nu wil de Stad ook kleuterscholen uit andere netten betrekken in dit proces. De Stad voert daarom vanaf september 2021 een onderzoek uit in kleuterscholen uit alle netten om na te gaan wat scholen nodig hebben om gezonde en betaalbare maaltijden aan te bieden, en welke effecten die maaltijden hebben op de kleuters en hun gezinnen.

De onderzoekers brengen de drempels met betrekking tot de organisatie, infrastructuur of budget in kaart, en zullen ook samenwerken met steden zoals Antwerpen en Leuven, waar gelijkaardige projecten lopen. Voor scholen die nog geen schoolmaaltijden aanbieden, gaat de Stad na hoe ze daarmee kunnen beginnen. Er wordt ook extra aandacht besteed aan hoe scholen maaltijden betaalbaar kunnen maken voor kinderen in precaire leefomstandigheden. De resultaten worden eind 2023 verwacht.

Rudy Coddens: “Eerder onderzoek wees uit dat een gezonde en volwaardige maaltijd kúnnen krijgen cruciaal is in de strijd tegen kansarmoede bij kinderen en jongeren. Daarom laten we nu onderzoeken hoe kleuters presteren als ze warme maaltijden krijgen op school.”