Sociale dienstverlening blijft gegarandeerd
vrijdag 23 oktober 2020
2.500 ‘digipakketten’ en maaltijdbudget voor meest kwetsbare Gentenaars
donderdag 5 november 2020

“We sturen stadsfinanciën bij om Gent en de Gentenaars door deze crisis te loodsen”

Met de budgetopmaak 2021 stuurt het stadsbestuur bij om de tweede coronagolf op te vangen. De Stad Gent stelt haar investeringsambitie bij en grijpt in op de eigen werking met toekomstgerichte keuzes. Er zijn ook gerichte extra inkomsten voorzien, net als een hogere bijdrage van de partners binnen de Groep Gent.

Crisisbeheer

De uitdagingen voor het stadsbestuur zijn bij de budgetopmaak 2021 zijn niet min. De impact van de tweede coronagolf houdt onvoorziene extra uitgaven in. Er is ook zuurstof nodig voor de heropleving van de Gentse samenleving en economie. Bovendien houdt de Stad rekening met 1,48 miljoen euro minder inkomsten dan voorzien.

Het stadsbestuur staat klaar om waar nodig gerichte bijkomende ondersteuning te bieden. Zo zal het OCMW extra personeel aanwerven om het groeiende aantal hulpvragen van Gentenaars op te vangen. Om de veiligheid van de gebruikers van haar gebouwen te garanderen, maakt de Stad meer middelen vrij voor meer schoonmaak. In de parken, waar nu veel meer Gentenaars komen, wordt extra ingezet op netheid.

Rudy Coddens: “De tweede coronagolf woedt op volle kracht. We moeten nu bijsturen om Gent door de crisis te loodsen, en opnieuw relancebeleid mogelijk te maken. Dat vraagt een extra inspanning van de stadsorganisatie en haar satellieten. We bereiden ons ook al voor op de verwachte impact van de crisis de komende jaren, wellicht staan ons nog grote budgettaire uitdagingen te wachten.”

Gezien de volatiele en onvoorspelbare financieel-economische context, legt de Stad een extra financiële reserve aan. De autofinancieringsmarge wordt bijgesteld van 2,74 naar 9,22 miljoen euro in 2025 als buffer. De Stad baseert zich voor de budgetopmaak op bijgestelde assumpties van het Planbureau. De schuldgraad blijft onder de 100%.  

Evenwichtige oefening

Het Gentse stadsbestuur blijft kiezen om fors en duurzaam te investeren in wegen, scholen, parken, cultuur- en sportinfrastructuur, energiebesparende maatregelen en een betere dienstverlening. Bij deze budgetopmaak stelt het stadsbestuur de investeringen in het meerjarenplan licht bij naar 683,54 miljoen euro. De budgetten voor verschillende projecten schuiven in de tijd. Onder meer zullen 2 nieuwe schoolgebouwen pas vanaf 2025 worden gerealiseerd omwille van financieel-technische redenen. De dienstverleningsknoop en het lokaal dienstencentrum in Oostakker en de renovatie van het strandgebouw in de Blaarmeersen worden later opgeleverd dan gepland.

Door scherper te budgetteren (voorziene uitgaven nog meer afstemmen op reële uitgaven) en enkele budgettaire meevallers (zoals energiekosten), bespaart Stad Gent op de eigen werking. Ook na corona zal overal waar mogelijk meer worden ingezet op telewerk. Daarnaast dragen de verbonden rechtspersonen van de Groep Gent positief bij aan de budgetopmaak door een variatie aan ingrepen: wijziging van de inhoudelijke ambities en projecten, scherper budgetteren, en besparingen op werkingskosten.

Het stadsbestuur voorziet ook enkele nieuwe inkomsten waarbij de Gentenaar niet rechtstreeks wordt geraakt. Zo wordt de belasting op tweede verblijven verhoogd naar 1.500 euro per jaar vanaf 2022. Vanaf 2022 kan de Stad ook op extra inkomsten rekenen, doordat boetes voor snelheidsovertredingen in zone 30 en zone 50 naar de stadskas zullen vloeien.