2.500 ‘digipakketten’ en maaltijdbudget voor meest kwetsbare Gentenaars
donderdag 5 november 2020
ICC zet deze winter deuren open voor coronaveilige opvang daklozen
zondag 15 november 2020

‘Intense samenwerking met VDAB helpt vooral kwetsbare Gentenaars en schoolverlaters snel aan werk’

De Stad Gent en de VDAB Oost-Vlaanderen hebben opnieuw een samenwerkingsakkoord afgesloten. Daarin staan alle prioriteiten opgesomd, van de snelle invulling van vacatures, over het gemakkelijker maken van de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt, tot iedereen in Gent aan een job proberen helpen. Dat is nu belangrijker dan ooit, want de coronacrisis heeft een zware impact op de arbeidsmarkt. Vooral schoolverlaters en tijdelijk werklozen hebben nu extra steun nodig. De Stad maakt daarom ook extra middelen vrij om tijdelijk werklozen loopbaanbegeleiding te kunnen aanbieden.

Rudy Coddens zat als schepen van Sociaal beleid en Armoedebestrijding mee aan de onderhandelingstafel. Hij is tevreden dat er opnieuw, net zoals in de vorige bestuursperiodes, intens zal worden samengewerkt. “De coronacrisis raakt wie kwetsbaar is het hardst. Daarom verlagen we de drempel naar begeleiding voor mensen die de kracht en/of de skills missen om werk te vinden. Een belangrijk instrument daarvoor is Jobteam Gent. 30 ‘mobiele coaches’ zoeken de mensen op en begeleiden hen. Sinds de opstart heeft het team al 400 mensen geholpen, tegen eind 2022 mikken we op 1.250.”

Zowel de Vlaamse overheid als het Europees Sociaal Fonds steunen het opzet. Daarnaast creëert de Stad extra jobs in de sociale economie en maakt ze loopbaanbegeleiding mogelijk voor tijdelijk werklozen.

Eerder al besliste de Stad om budget van de federale overheid te besteden aan (onder andere) de verdeling van 2.500 digitale pakketten (inclusief laptops, opleiding en een deel van de internetkosten) aan kwetsbare werkzoekenden en aan studenten secundair en hoger onderwijs die thuis te weinig digitale mogelijkheden hebben.

Pop-up voor schoolverlaters langer open

Het samenwerkingsakkoord was al opgesteld vóór de uitbraak van Covid-19, maar eind oktober is een aangepaste versie goedgekeurd. Die past perfect bij het ‘Relanceplan’ van de Stad.

Begin juli openden de Stad Gent en VDAB al een pop-up voor schoolverlaters in het stadscentrum: ‘Klaar voor take-off’. Zo’n 200 jongeren kwamen er al langs (of hadden een online gesprek) voor tips over inschrijven bij de VDAB, vacatures en solliciteren. Meer dan 100 jongeren namen ook deel aan een workshop, onder meer over een sollicitatiegesprek voeren en een CV opstellen. “Omdat de coronacrisis absoluut niet afgelopen is, hebben we alvast beslist om de pop-up open te houden tot 18 december.”

Stad Gent helpt jongeren aan passende stageplaatsen

Wie net van school komt en als opstapje naar een job eerst een stage wil volgen om nog meer vaardigheden te verwerven, krijgt nu van het stadsbestuur extra hulp. De Stad zal een passende stageplaats helpen zoeken en begeleiding voorzien. “Dat aanbod is specifiek voor jongeren tussen 18 en 30 jaar die in Gent wonen en die in 2020 of 2021 de school verlaten hebben of zullen verlaten. De stage moet van start gaan voor 15 mei 2021. Wie geïnteresseerd is kan mailen naar takeoff@stad.gent of bellen naar 09 266 83 00.”

De Stad zal bovendien voor 70 beroepsinlevingsstages de helft betalen van de vergoeding van de werkgever voor de jongere, tijdens de eerste drie maanden van de stage.