ICC zet deze winter deuren open voor coronaveilige opvang daklozen
zondag 15 november 2020
Vier studenten winnen stadsprijs met huistaakbegeleiding op maat
woensdag 18 november 2020

‘Beleidsnota Financiën 2020-2025’: “Solidariteit en duurzaamheid staan voorop”

De ‘Beleidsnota Financiën 2020-2025’ van de Stad Gent is klaar. De nota wordt vandaag voor het eerst besproken in de gemeenteraadscommissie Financiën. Begin 2021 wordt hij aan de voltallige gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. Rudy Coddens, die als schepen van Financiën als de spreekwoordelijke ‘goede huisvader’ waakt over het stadsbudget, is trots op het werkstuk. “Het beheer van alle inkomsten en uitkomsten is een ingewikkelde zaak. Dat neemt niet weg dat ook in dit geval twee van onze belangrijkste principes voorop staan in ons beleid van de komende jaren: solidariteit en duurzaamheid.”

De Stad Gent beschikt tegen 2025 over een ‘gewoon’ budget van 1,2 miljard euro per jaar. Die centen gaan vooral naar de lonen van het personeel, de energiefactuur, de dagelijkse werking van de diensten, OCMW-steun, enzovoort. Daar komt tot en met 2025 in totaal 684 miljoen euro bovenop voor investeringen, zoals grote bouwwerken en het onderhoud van gebouwen en parken.

Elke Gentenaar degelijk geïnformeerd

“Er zijn drie belangrijke prioriteiten voor de komende jaren” legt Rudy uit. “Ten eerste: transparantie. Eenvoudig gezegd: ik wil de Gentenaars op een open en begrijpelijke manier informeren over wat er met hun belastinggeld gebeurt. Daar hebben ze vanzelfsprekend recht op. Informatie zorgt bovendien voor meer financieel inzicht en bewustzijn.”

Geen investeringen in vervuilende industrieën

Maar het financieel beleid gaat uiteraard om veel meer dan enerzijds netjes belastingen innen en anderzijds de facturen op tijd betalen. Wie veel geld beheert kan dingen ten goede veranderen. “Dat willen we dan ook volop doen. Ons doel is niet om zo veel mogelijk geld te vergaren en daar niks nuttigs mee te doen. Daarom is duurzaamheid de tweede prioriteit. We gaan verder op de reeds ingeslagen weg om degelijke richtlijnen op te stellen voor de beleggingen van onze pensioenreserves. Wat we al zeker willen, is dat al onze beleggingen tegen eind 2023 volledig fossielvrij zijn. Concreet: we gaan niet meer (mee) investeren in vervuilende industrieën en technologieën die ons klimaat verder naar de knoppen helpen. Daar zeggen we resoluut ‘neen’ tegen.”

Altijd menselijk omgaan met mensen met schulden

De derde prioriteit is: menselijk omgaan met elke Gentenaar. “Solidariteit in de financiële praktijk gebracht, zeg maar. Alles wat we doen dient uiteindelijk het belang van de Gentenaars. Daarom moet iedereen, zonder uitzondering, vlot gebruik kunnen maken van de diensten van de Stad, zonder drempels. Maar we tonen vooral ook begrip voor mensen met schulden die het moeilijk hebben. Voor wie de Stad nog geld moet, zoeken we altijd (automatisch) een ‘sociaal menselijke behandeling’ via aangepaste betalingsafspraken. Wij sturen niet meteen advocaten of gerechtsdeurwaarders op die mensen af, wij maken de schulden niet groter met hoge verwijlintresten. Dat duwt hen alleen maar dieper in de put. Wij willen hen net hélpen om uit de put te klauteren.”

Alle beleidsnota’s voor de bestuursperiode 2020-2025 vindt u via deze link naar de website van de Stad Gent. Klik op ‘Financiën’ voor de Beleidsnota Financiën 2020-2025. Tegen 31 maart 2021 zullen alle nota’s definitief zijn goedgekeurd.