Hoogste aantal Gentenaars met leefloon in 10 jaar tijd: 10 miljoen euro extra voor sociaal beleid
maandag 19 oktober 2020
“We sturen stadsfinanciën bij om Gent en de Gentenaars door deze crisis te loodsen”
maandag 2 november 2020

Sociale dienstverlening blijft gegarandeerd

De nieuwe COVID-maatregelen hebben ook een impact op de sociale dienstverlening in Gent. Zo sluiten de Open Huizen en de sociale restaurants. Twee restaurants bieden wel afhaalmaaltijden aan, en de sociale dienstverlening in Gent blijft gegarandeerd. Ook de daklozenopvang en voedselbedeling komen niet in het gedrang.

Welzijnsbureaus gaan verder op zelfde elan

De Stad Gent zorgt ervoor dat de dienstverlening zoveel mogelijk gegarandeerd blijft. Zo komt de werking van de welzijnsbureaus van het OCMW in de wijken niet in het gedrang. De uitbetaling van steun gaat door, net zoals de behandeling van nieuwe steunaanvragen. Zitdagen gaan door, sommige fysiek met aandacht voor de veiligheidsmaatregelen, sommige digitaal. Contacten met bestaande cliënten gebeuren wel zoveel mogelijk via telefoon of e-mail. Noodzakelijke huisbezoeken blijven mogelijk, maar worden waar het moet vervangen door voordeur- of wandelbezoeken of digitale sessies.

Buurtcentra, Open Huizen en Lokale Dienstencentra

Open Huizen vallen onder de federale maatregelen voor de horeca en zijn sinds maandag 19 oktober 2020 voor minstens een maand gesloten. De cafetaria’s van de Lokale Dienstencentra (LDC’s) sluiten om dezelfde reden de deuren, en de LDC’s zelf bieden voorlopig geen maaltijden aan. Coronaveilige activiteiten kunnen er nog plaatsvinden, onder voorbehoud van strengere maatregelen. Contacten gebeuren zoveel mogelijk op alternatieve manieren, zoals drempelbezoeken of telefoonrondes. Ook buurtwerkers zetten daarop in. De buurtcentra sluiten ook een maand, maar de dienstverlening op afspraak gaat door.

Rudy Coddens: “Binnen de krijtlijnen van de nieuwe federale maatregelen, blijven we zorg dragen voor iedereen. Dankzij een goede voorbereiding en voldoende beschermingsmateriaal kunnen we de impact op de sociale dienstverlening van de Stad en het OCMW beperken. We zetten ook opnieuw volop in op alternatieve manieren om contact te houden. Dat is, zeker in de donkere maanden die komen, essentieel.

Sociale restaurants en voedselbedeling

De sociale restaurants sluiten voor minstens 4 weken de deuren voor het publiek. De sociale restaurants in Nieuw Gent (Rerum Novarumplein) en De Knoop (Hundelgemsesteenweg) blijven wel open voor meeneemmaaltijden, elke werkdag tussen 11 en 13.30 uur. Noodzakelijke hulpverlening zoals materiële hulp en voedselbedeling blijven gegarandeerd. De Stad Gent organiseert een nieuwe groepsaankoop voor beschermend hygiënisch materiaal, en de Stad biedt ook opnieuw ondersteuning bij het inschakelen van vrijwilligers bij hulporganisaties. Vrijwilligers kunnen zich melden via het Vrijwilligerspunt.

Daklozenopvang

De inloopcentra voorzien vanaf maandag 26 oktober 2020 opnieuw elke weekdag gratis warme maaltijden. Voor de nachtopvang zijn er geen wijzigingen. Dakloze personen kunnen van de Stad Gent bovendien een attest krijgen zodat ze zich ook tijdens de avondklok op het openbaar domein kunnen begeven.