Gegidste wandelingen zetten vernieuwde Ledebergse parken in de kijker
maandag 5 oktober 2020
Woonzorgcentra krijgen er extra woonbegeleider bij
maandag 19 oktober 2020

Coddens, Peeters en Verbeke over federaal regeerakkoord en strijd tegen armoede: “Hoop doet leven”

17 oktober 2020 is de ‘Dag tegen Armoede’. Armoede blijft een groot probleem in ons land, ook in Gent: 1 op de 6 Gentenaars leeft in armoede. Nu er eindelijk een nieuwe federale regering is, lijkt die dat probleem grondig te willen aanpakken. Een minimumpensioen van 1.500 euro, hogere uitkeringen, de aanpak van dakloosheid (‘housing first’), een ambitieus ‘Plan Armoedebestrijding’ in samenspraak met armoedeorganisaties: het staat allemaal in het regeerakkoord van de Vivaldi-coalitie (liberalen, socialisten, groenen en CD&V).

‘Onze’ Rudy Coddens, Emilie Peeters en Pascal Verbeke zijn al lang bezig met de strijd tegen armoede, in de praktijk, dicht bij de mensen. Wat verwachten zijn van de regering De Croo I?

Rudy Coddens (60), schepen van Armoedebestrijding, voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) van het OCMW en van AZ Jan Palfijn:

“Uitkeringen optrekken richting armoedegrens is heel belangrijk”

We hebben een recordbedrag van 550 miljoen euro voor armoedebestrijding voorzien in deze bestuursperiode. Daar kwamen nog enkele coronamaatregelen bovenop. Het aantal rechthebbenden op een leefloon steeg in juni tot 5.488, het hoogste cijfer in 10 jaar. Armoede begint altijd bij een gebrek aan geld. Daarom geeft ons OCMW aanvullende financiële hulp, sinds 1 mei zelfs voor elke Gentenaar in financiële problemen. Maar eigenlijk mag je woonplaats geen rol spelen, iedereen in ons land moet steun kunnen krijgen. Dat de federale regering de uitkeringen wil optrekken richting armoedegrens is heel belangrijk. Ik zei het al: als elke politicus zou kiezen voor armoedebestrijding, dan hoeft niemand arm te zijn. Dat een socialiste minister van Armoedebestrijding is (Karine Lalieux, PS) doet het beste verhopen.

Emilie Peeters (37), onderzoeker International Centre for Reproductive Health (UGent), lid Bijzonder Comité Sociale Dienst, politiek voorzitter sp.a Gent:

“Fors investeren in geestelijke gezondheidszorg is logisch”

De mentale gezondheid van heel veel mensen staat onder druk. Corona maakt het leven bovendien niet gemakkelijker. De nood aan psychologische hulp bij mensen in armoede was al zeer hoog. Uit het BCSD weet ik dat dik 1.700 cliënten van onze sociale dienst (1 op 10) psychologische problemen heeft. Gelukkig kunnen zij terecht bij de Psychologische Dienst die ons OCMW heeft uitgebouwd. Maar iederéén zou de nodige psychologische hulp moeten kunnen vinden. De nieuwe federale regering wil fors investeren in geestelijke gezondheidszorg. Logisch, want die is duur en de wachtrijen zijn helaas vaak (te) lang. Daarnaast ben ik ook zeer tevreden dat de regering de gezondheidskloof tussen mensen met het hoogste en het laagste aantal te verwachten gezonde levensjaren met minstens 25% wil verkleinen tegen 2030. We moeten op alle beleidsniveaus sterker inzetten op het wegnemen van drempels naar gezondheidszorg. In Gent leveren ‘gezondheidsgidsen’ prachtig werk om mensen te begeleiden naar zorg. Misschien kan dat anderen inspireren?

Pascal Verbeke (51), medewerker Bond Moyson, lid Bijzonder Comité Sociale Dienst:

“Ambitieuze budgetten nodig om serieus VOORUIT te gaan”

Ik word dagelijks geconfronteerd met armoede. Ik roep op om daar samen tegen te vechten, want armoede is een onrecht. Er zitten veel mooie ambities in het regeerakkoord: geleidelijk hogere minima (1.500 euro netto pensioen onder andere); automatische toekenning van sociale rechten (op basis van inkomen in plaats van statuut); aanvullende steun tot het niveau van een waardig inkomen; dakloosheid en energiearmoede aanpakken; mensen aan een degelijke job helpen; ethische schuldbemiddeling… Allemaal stappen in de goede richting. Het armoedeplan zal bovendien gemaakt worden samen met mensen in armoede en armoedeverenigingen. En vooral: het regeerakkoord belooft aan de OCMW’s de nodige instrumenten en middelen. We zouden dus serieus VOORUIT kunnen gaan… als ook de budgetten volgen.