Budgetwijziging 2020 klaar met extra uitgaven door corona
vrijdag 3 juli 2020
Gent opent extra testcentrum voor Covid-19 op site AZ Jan Palfijn
vrijdag 14 augustus 2020

Stad Gent stelt coördinator aan voor ’tweesporenbeleid’ bij Covid-19 besmettingen

De Stad Gent heeft een lokale coördinator aangesteld om kwetsbare Gentenaars die positief testen op Covid-19 te helpen tijdens hun quarantaine. Daarnaast zal de Stad ook buurtgerichte begeleiding voorzien als er een lokale besmettingshaard zou opduiken. De Stad werkt voor dit ’tweesporenbeleid’ samen met de Gentse Huisartsenvereniging en de Eerstelijnszone. Alles gebeurt complementair met de aanpak van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

‘Tweesporenbeleid’

Individuele begeleiding

De Gentse aanpak start op maandag 10 augustus 2020. De huisartsen zetten de eerste stap in het proces. Indien iemand positief test, wordt die meteen gecontacteerd door de huisarts. Als die inschat dat ondersteuning en/of begeleiding in brede zin nuttig kunnen zijn, vraagt hij de persoon in kwestie of die gecontacteerd mag worden door een maatschappelijk werker. Als die persoon instemt, wordt de informatie via een vast telefoonnummer of een beveiligde app overgemaakt aan de nieuwe lokale coördinator, die met die aanvragen aan de slag gaat.

Op die manier wil de Stad Gent kwetsbare Gentenaars ondersteunen en begeleiden, en ervoor zorgen dat ze alle hulpmiddelen hebben die nodig zijn om de quarantaine goed door te komen. Zo kan er bijvoorbeeld hulp aangeboden worden om boodschappen te doen, taalondersteuning zijn bij het toelichten van de quarantainemaatregelen of hulp zijn bij het opstellen van een contactlijst.

Buurtgerichte begeleiding

Naast individuele begeleiding van kwetsbare Gentenaars, zet de Stad ook in op buurtgerichte begeleiding. Als zou blijken dat er veel besmettingen uit één bepaalde lokale besmettingshaard komen, dan zullen de wijkgerichte werkingen van de Stad ingeschakeld worden om extra te communiceren naar alle betrokkenen en hen te sensibiliseren over de geldende maatregelen.

Zowel de buurtgerichte als de individuele aanpak realiseert de Stad in nauwe samenwerking met tal van partners, zoals het OCMW, de sociale regisseurs, Ouderenzorg, eerstelijns(gezondheids)zorg, de zorgraad en allerlei wijkinitiatieven.

Rudy Coddens: ‘Als lokaaI bestuur staan we het dichtst bij de burger. Dankzij de vlotte samenwerking met de Huisartsenvereniging en de Eerstelijnszone Gent kunnen we nu ook snel schakelen. We kiezen er bewust voor om verder te gaan dan enkel sensibiliseren en geven zo ook de meeste kwetsbare Gentenaars de kans om een quarantaineperiode goed door te komen.’

Gentse coördinator aangesteld

Om de aanpak in goede banen te leiden, heeft de Stad Gent ondertussen een lokale coördinator aangesteld. Die zal het ’tweesporenbeleid’ mee uitwerken en de partners samenbrengen. Hij zal een team aansturen en wordt de ‘schakel’ tussen alle betrokkenen. Hij zal onder andere lid zijn van de uitgebreide Gemeentelijke Crisiscel, deel uitmaken van het Covid-19-team van Eerstelijnszone Gent en de lokale cijfers analyseren samen met de Dienst Data en Informatie van de Stad.