Elke Gentenaar goed in z’n vel én in de kop!
woensdag 10 juni 2020
Dag van de Mantelzorg
maandag 22 juni 2020

Tweede pakket sociale maatregelen voor een bedrag van 3,5 miljoen euro

De Stad Gent heeft een tweede pakket sociale relancemaatregelen klaar, goed voor 3,5 miljoen euro. De focus ligt op meer psychologische zorg en de inzet van gratis psychologen in de wijken. Daarnaast komt er extra capaciteit in de daklozennachtopvang, meer ondersteuning voor noodhulporganisaties en wooncoaches om dakloosheid te vermijden.

De Stad Gent besliste op 3 april een eerste pakket sociale relancemaatregelen voor een bedrag van 1,5 miljoen euro met onder meer crisissteun, meer daklozenopvang en ondersteuning van noodhulpverenigingen. Daar komt nu een tweede pakket sociale maatregelen bovenop voor een bedrag van 3,5 miljoen euro.

Gratis psychologische hulp voor Gentenaars en zorgverleners

4 extra eerstelijnspsychologen gaan in de slag in de wijken. De bedoeling is in kwetsbare wijken minstens een dag per week gratis psychologische zorg te bieden, in samenwerking met plaatselijke huisartsen of eerstelijnszorg. Zo wil de Stad het mogelijk maken dat er snel een hulptraject kan worden opgestart voor het stijgend aantal Gentenaars met psychische moeilijkheden, die nood hebben aan professionele ondersteuning.

Ook bij het OCMW komt een extra psycholoog in dienst om cliënten te begeleiden. Om zorgverleners bij te staan met psychologische hulp versterkt de Stad Gent de zuurstoflijn, een initiatief van het PAKT voor zorgverleners die door extra belasting hun eigen welbevinden dreigen te verliezen. Medewerkers van de zuurstoflijn bieden telefonisch consult en indien nodig vervolgzorg.

Rudy Coddens: “Sociale relaties zijn een belangrijk om je goed te voelen. De impact van isolatie op het psychisch welzijn kan niet onderschat worden. Geestelijke gezondheid was al een speerpunt voor dit , we investeren daar nu extra in met gratis psychologische zorg in de wijken.”

Meer maatwerkjobs

Door de coronacrisis zal het aantal laaggeschoolde werkzoekenden toenemen. De Stad Gent zal daarom met cofinanciering 10 extra jobs op maat creëren, met de nodige omkadering. De Stad tekent daarvoor in op een projectoproep sociale economie van de Vlaamse overheid.

Extra steun voor noodhulporganisaties

Bovenop de 100.000 euro die in april werd beslist, maakt de Stad Gent 75.000 euro vrij om noden op het vlak van materiële hulpverlening op te vangen. Organisaties die voedsel- en materiële hulp bieden, zien het aantal bezoekers met ruim 20% stijgen sinds de coronacrisis. Om de werking van organisaties verder op punt te stellen en goed af te stemmen op de hulpverlening door Stad en OCMW Gent, wordt een toekomstmodel uitgewerkt. De organisaties kunnen rekenen op steun van 2 extra medewerkers en een coördinator bij het OCMW om samen het toekomstmodel vorm te geven.

Astrid De Bruycker: “Er is bijzonder intens en goed samengewerkt tussen noodhulporganisaties, het OCMW en de Stad Gent. Bijzonder veel respect voor het aanhoudende  engagement van honderden vrijwilligers in deze crisis. We hebben de hulporganisaties in de frontlinie gesteund met alle mogelijke middelen. Dit partnerschap is goud waard in crisistijd, en willen we lessen uit trekken voor toekomstige samenwerking.”

Verhoogde capaciteit daklozenopvang tot aan de winter

Door de coronacrisis steeg het aantal mensen dat in de zomerperiode van de daklozennachtopvang gebruikmaakt. Om de verhoogde capaciteit aan te houden tot de start van de winternachtopvang worden extra opvangplaatsen gecreëerd. Er zijn minimaal 100 plaatsen voorzien op 3 locaties en 4 plaatsen voor gezinsopvang. De samenwerking met het Zorghotel Het Leeuwenhof wordt minstens tot en met september voortgezet. Er wordt ook budget voorzien voor werken om de opvang coronaproof te maken.

Meer wooncoaches om dakloosheid te voorkomen

Door de coronacrisis zijn er door de hogere overheden een aantal maatregelen genomen om uithuiszettingen te vermijden. Een effectieve uithuiszetting kan niet tot en met 17 juli, daarna dreigt het aantal uithuiszettingen echter toe te nemen. De Stad Gent stuurt daarom 5 extra wooncoaches op pad. Samen met de huurder proberen de coaches een antwoord te formuleren op de centrale vraag wat zij nodig hebben om hun woning te behouden. De coaches zullen ingezet worden om ondersteuning te geven aan kwetsbare huurders die een nieuwe woning zoeken.

Structurele steun voor actie Repair Cafés en Solidariteitsfonds

In samenwerking met het Solidariteitsfonds startten vrijwillige IT-herstellers tijdens de crisis met het herstellen van ingezamelde digitale apparaten via Repair Cafés (‘Gent repareert, dat ’t weer marcheert’), om ze te verspreiden aan Gentenaars met financiële moeilijkheden. Er werden ondertussen meer dan 250 apparaten verdeeld. De computerherstellers willen de actie verduurzamen en blijven meewerken aan Repair Cafés. De Stad zal dit mogelijk maken met de inzet van omkaderend personeel, omdat het initiatief een waardevolle bijdrage levert op vlak van duurzaamheid, ontmoeting, en het dichten van de digitale kloof.

4.000 mondmaskers met doorkijkvensters

De Stad Gent bestelt 4.000 doorkijkmondmaskers van hoge kwaliteit, geschikt voor mensen met een auditieve beperking. Zichtbaarheid van het gelaat is voor hen essentieel om communicatie mogelijk te maken. Het gebruik gaat ook ruimer: er zijn ook veel voordelen voor bijvoorbeeld personen met autisme en dementie. De mondmaskers worden gericht ter beschikking gesteld aan personeelsleden met een auditieve beperking en hun collega’s, de dovengemeenschap, scholen voor deze doelgroepen, woonzorgcentra en eerstelijnswerkers zoals huisdokters of psychologen.

Naast deze sociale relancemaatregelen worden er ook op het vlak van economie, onderwijs en werk maatregelen genomen die kwetsbare Gentenaars door de (nasleep van) de coronacrisis te loodsen.