20.000 kwetsbare gezinnen mogen gratis vuilniszakken vroeger afhalen
woensdag 3 juni 2020
Elke Gentenaar goed in z’n vel én in de kop!
woensdag 10 juni 2020

Extra middelen voor buurtorganisaties en vrijetijdsaanbod in Nieuw Gent

De komende jaren investeert de Stad Gent fors in de wijk Nieuw Gent. Zo wordt er een wijkwerkplaats opgestart en komt er extra sport- en speelinfrastructuur. Daarnaast wil de Stad de wijkbewoners meer betrekken via participatie- en activeringstrajecten. Er komt ook een extra straathoekwerker.

De Stad Gent, de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent en vele wijkpartners werken met het stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw Gent Vernieuwt’ aan een levendige en aangename woonwijk. WoninGent vervangt de komende 10 jaar 6 sociale woontorens door nieuwe, kwalitatieve sociale woningen. De Stad Gent heeft 10 miljoen euro aan investeringen gepland en zal onder andere een nieuw centraal park aanleggen en het Rerum Novarumplein en de Kikvorsstraat heraanleggen. De Stad investeert ook in polyvalente ruimtes voor de buurt. Maar bovenal investeert Stad Gent in mensen. Voor de periode 2020-2023 gaat het om 3,2 miljoen euro voor de werking van buurtorganisaties en infrastructuur.

Wijkwerkplaats en straathoekwerker

De Stad Gent maakt middelen vrij voor laagdrempelige hulp. Zo krijgt aanloophuis Poco Loco, een ontmoetingsplek voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid, extra middelen om voor drie jaar een mobiele werker in te zetten. Er komt ook een extra straathoekwerker voor de volledige wijk.

Nieuw Gent krijgt bovendien een wijkwerkplaats. Dat wordt een atelier waar wijkbewoners kunnen klussen, waar ondernemerschap kan groeien en waar mensen begeleid worden naar werk of een opleiding. In 2020 wordt een coördinator aangesteld om de wijkwerkplaats verder vorm te geven.

Bij Pino en Campus Atelier

Het wijkhuis Bij Pino, met een koffiebar, klusatelier en doorgeefwinkel, wordt verdergezet. KAA Gent Foundation ontvangt middelen om het wijkhuis uit te baten. De organisatie krijgt ook extra middelen om de Buffalo League en Buffalo Dance Academy verder te zetten.

Campus Atelier ontwerpt en bouwt samen met buurtbewoners, buurtorganisaties en passanten constructies in de openbare ruimte. Die opdracht wordt verlengd en uitgebreid met een tijdelijke invulling van het gebouw van de voormalige parochiale Kring. 

Groter aanbod sport en vrijetijdsbesteding

Het aanbod aan cultuur- en vrijetijdsbesteding wordt uitgebreid. Brede School zal in samenwerking met de Academies voor Deeltijds Kunstonderwijs wijkateliers (muziek, woord, dans en beeld) organiseren. Larf vzw begeleidt de jongeren van Nieuw Gent in het realiseren van hun ambities. Jongeren beschikken zelf over een deel van het budget van ‘Plantrekkerij’. Symfonieorkest Vlaanderen vzw zet laagdrempelige, muzikale trajecten op voor kinderen. Wijkscholen worden ondergedompeld in de wereld van de klassieke muziek, met een uitwisseling met de Bijlokesite.

Mais Quelle Chanson vzw richt samen met bewoners muzikale ontmoetingsmomenten in. Manoeuvre vzw zet uitnodigende, artistieke dynamieken op, onder andere in de openbare ruimte. Wallin vzw organiseert straatkunstactiviteiten in cocreatie met bewoners en organisaties. Het Jeugdhuis Nieuw Gent, de Speel-o-theek en Circusplaneet zullen ook de komende jaren hun werking verderzetten.

Nieuw sportveld

De Stad Gent kocht in 2019 de voormalige Kring op het Rerum Novarumplein aan. In het masterplan voor de wijk is dat een potentiële locatie voor nieuwe sociale woningen. In afwachting van de bouw daarvan moet het gebouw de thuisbasis voor de wijk en haar organisaties worden, zoals Bij Pino en de wijkwerkplaats.

Naast de herinrichting van het volledige park rond de woontorens (3,4 hectare) is er extra geld om een sportveld in te richten op de terreinen van stedelijke basisschool De Panda. Buiten de schooluren kan de buurt er gebruik van maken. Dit nieuwe sportveld zal klaar zijn vooraleer het naastgelegen sportveldje plaatsmaakt voor de sociale woningen.

Deze maand krijgt de gemeenteraad tot slot het voorstel om een investeringssubsidie toe te kennen aan Scouts In Kriko, zodat zij hun afgebrande lokalen opnieuw kunnen opbouwen, inclusief een overnachtingsmogelijkheid voor jeugdgroepen.