Extra middelen voor buurtorganisaties en vrijetijdsaanbod in Nieuw Gent
donderdag 4 juni 2020
Tweede pakket sociale maatregelen voor een bedrag van 3,5 miljoen euro
zaterdag 20 juni 2020

Elke Gentenaar goed in z’n vel én in de kop!

“Wie zijn arm breekt krijgt op de spoedafdeling van het ziekenhuis meteen een gips. Dat is normaal. Maar niet iedereen stapt zomaar naar een dokter of het hospitaal als er iets scheelt. Soms is de drempel te hoog, zeker voor mensen die psychologische zorg nodig hebben, zeker als je nog jong bent. Bovendien zijn de wachtlijsten veel te lang. En dáárbovenop stellen heel wat Gentenaars een bezoek aan de huisarts, psycholoog of tandarts uit omdat ze krap bij kas zitten. Dat is niét normaal. De overheid moet er voor zorgen dat iemand die hulp nodig heeft, die ook meteen krijgt én kan betalen.”

Rudy Coddens, schepen van (onder andere) Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid en Zorg, is resoluut als het gaat over toegankelijke en betaalbare zorg. “Als stadsbestuur helpen we daar voor zorgen, samen met heel wat middenveldorganisaties als onmisbare partner. We willen vooral nog meer ‘outreachend’ werken, dat wil zeggen dat we zelf op zoek gaan naar mensen die hulp nodig hebben. Op het vlak van geestelijke gezondheid bijvoorbeeld, kiezen we voor een mix van mobiele werkers en eerstelijnspsychologen in de wijken, inloophuizen, preventie op scholen, enzovoort.”

Daarom staan opnieuw een hele reeks samenwerkingsovereenkomsten (‘convenanten’) klaar, goed voor bijna een half miljoen euro. “Die centen gaan naar OverKop, TeJo vzw, Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, Eerstelijnszone Gent vzw, en Logo Gezond Plus – allemaal verenigingen die heel ‘diep’ in de wijken, heel dicht bij de mensen actief zijn. Ze doen daar schitterend werk, om iedereen te helpen opnieuw fysiek en/of geestelijk gezond te worden… en dat ook te blijven, zodat elke Gentenaar zijn fijne plekje vindt in onze stad en volwaardig deel wordt van onze samenleving.”

Bovenop die overeenkomsten is ook 330.000 euro voorzien voor convenanten met de 11 wijkgezondheidscentra, die gezondheidspromotie voorzien op maat van elke wijk waarin ze actief zijn.