“Er kan geen sprake zijn van loonverlies voor zorgpersoneel van woonzorgcentra”
zaterdag 2 mei 2020
Recordbedrag van minstens 550 miljoen voor armoedebestrijding
donderdag 7 mei 2020

OCMW kreeg in april 80% meer aanvragen voor financiële steun

Door de grote impact van de coronacrisis, stijgt het aantal Gentenaars dat niet rondkomt sterk. Maart was de drukste maand in 5 jaar voor de welzijnsbureaus van het OCMW. In de eerste weken van april zet de trend zich sterker door en zijn er bijna 60% meer vragen dan in april vorig jaar.

De grootste stijging is er voor vragen over voor financiële hulp, die liggen 80% hoger. In april vorig jaar waren er 500 aanvragen, vandaag zijn dat er 900.  Het aantal effectieve aanvragen voor een leefloon stijgt met meer dan 30% ten opzichte van april vorig jaar. De verwachting is dat dit nog toeneemt in mei, gezien het groot aantal vragen in april. Ook de verlengingen van leeflonen kennen een significante stijging.

Ook het aantal vragen over materiële hulp neemt toe. Dat toont zich ook op het terrein: de KRAS diensten zien het aantal gezinnen die geholpen moeten worden sterk toenemen in alle wijken. Ze bereikten de afgelopen weken 6213 unieke gebruikers.

“Het gaat in de meeste gevallen om mensen die voordien nog nooit recht hadden op sociale uitkeringen, van wie de uitkering te krap is geworden, en mensen die geconfronteerd worden met een achterstand van de uitbetaling bij tijdelijke werkloosheid”, zegt Rudy Coddens. “Het zijn veelal hardwerkende mensen die nu voor het eerst in de problemen komen. Freelancers, mensen die nog geen recht op werkloosheidsuitkering genieten, en flexi-jobbers.”

“Het OCMW monitort de cijfers nauwlettend, zodat we kunnen inspelen op de situatie. Stad Gent besliste in april onmiddellijk een nieuw pakket sociale maatregelen in te voeren. Er is crisissteun voor gezinnen met kinderen die een loofloon krijgen, vanaf 1 mei keert het OCMW Gent aanvullende financiële hulp uit aan elke Gentenaar die in financiële problemen komt, en er zijn extra budgetten vrijgemaakt voor materiële- en voedselondersteuning.”

“Ook de Vlaamse en federale overheid zullen extra maatregelen moeten nemen om deze alarmerende stijging van het aantal aanvragen op te vangen, zo niet dreigt een sociaal bloedbad. We zullen ons land moeten heropbouwen via een versterking van de sociale zekerheid. Enkel met verregaande solidariteit kunnen we op korte termijn samen opnieuw vooruit. Zonder sociale investeringen en zuurstof voor de economie zal de crisis tot een depressie leiden.”