Gentse woon-zorgcentra worden collectief getest: eerste resultaten zijn hoopgevend
vrijdag 1 mei 2020
OCMW kreeg in april 80% meer aanvragen voor financiële steun
maandag 4 mei 2020

“Er kan geen sprake zijn van loonverlies voor zorgpersoneel van woonzorgcentra”

Er is afgelopen week onduidelijkheid ontstaan rond de verloning van verzorgers in de woonzorgcentra van het OCMW. Een deel van het personeel zou vanaf 2022 minder vakantiegeld ontvangen door een hervorming van de vakantieregeling. Dat is niet zo: niemand gaat er op achteruit, dat is altijd het uitgangspunt geweest. 

Het aanpassen van de vakantieregeling kadert in een grote hervorming om de loon- en arbeidsvoorwaarden van contractuele en statutaire medewerkers van de Stad Gent beter op elkaar af te stemmen. De doelstelling is alle medewerkers de beste sociale bescherming bieden en gelijk loon voor gelijk werk, los van het statuut. 

In een overleg met de vakorganisaties donderdag heeft schepen van Personeel Van Braeckevelt herbevestigd dat er geen sprake kan zijn van loonverlies voor het verzorgend personeel in de woonzorgcentra. De bezorgdheden van de vakbonden worden de volgende weken in detail uitgeklaard. 

Schepen Rudy Coddens drong er op aan om snel duidelijkheid te scheppen. “De medewerkers in de OCMW-woonzorgcentra in Gent hebben de beste loon- en arbeidsvoorwaarden van de hele sector. Ze verdienen dat en mogen er op rekenen, vandaag en in de toekomst. Het is bijzonder jammer dat daar onduidelijkheid over is ontstaan.”

“Het is goed dat er snel opnieuw duidelijkheid is. Ons verzorgend personeel verdient de beste voorwaarden en het grootste respect.”