Nieuw zorghotel en 2 extra inloopcentra voor opvang daklozen
dinsdag 24 maart 2020
Stad tast in portemonnee voor rusthuizen
donderdag 2 april 2020

De coronacrisis treft mensen met beperkt inkomen dubbel: ‘In het OCMW zien we een heel nieuw cliëntèle’

De dienstverlening van het OCMW Gent blijft gegarandeerd. Zowel de hoofdzetel als de welzijnsbureaus pasten hun werking aan, maar blijven geopend. Veel mensen die nog geen contact hadden met OCMW in het verleden, stellen nu wel vragen. OCMW-voorzitter Rudy Coddens vreest voor een sterke toename van het aantal personen die financiële hulp nodig hebben.

‘Mensen met een beperkt inkomen worden twee keer getroffen. Ze zijn vaker het slachtoffer van de gezondheidscrisis, én van de noodzakelijke maatregelen om die te bedwingen. Het is te vroeg om zicht te hebben op het effect van de Coronacrisis voor wie het niet breed heeft, maar dat het OCMW meer mensen zal moeten bijstaan binnenkort lijkt nu al duidelijk.’

‘De laatste dagen zien we heel wat mensen over de vloer komen, die niet tot het vast cliënteel behoren’, zegt Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en OCMW-voorzitter. ‘Het gaat om uiteenlopende profielen. Vooral mensen die geen beroep kunnen doen op een werkloosheidsuitkering baren me zorgen, zoals stagairs, werkzoekenden in opleiding, wie werkt met dagcontracten of een flexi-job heeft. En de grote groep mensen die via het systeem van technische werkloosheid terugvallen op 70% van een minimumloon, dat zelf al maar net boven de armoedegrens ligt.’

‘Ook van studenten die normaal in eigen onderhoud voorzien dankzij een studentenjob, en freelancers die geen nieuwe opdrachten zien binnenkomen, krijgt het OCMW Gent vragen. Daarnaast valt op dat heel wat mensen op zoek zijn naar informatie over voedselbedeling. Voor zij die op de rand zitten, kan deze crisis rampzalig uitpakken.’

Om een eerste zicht te krijgen op de invloed zal het OCMW Gent nu bij elk nieuw contact registreren of de gezondheidscrisis of de maatregelen om die te bestrijden, aan de basis liggen van het bezoek.

‘Het zou goed zijn mocht élk OCMW nieuwe hulpvragen registreren, zodat we zeer snel kunnen inschatten wat de mogelijke impact is. Ik roep de Vlaamse en federale overheid op dit goed op te volgen, om niet voor pijnlijke verassingen komen te staan’, zegt Rudy Coddens. ‘Daarnaast zou de federale overheid het systeem van financieel aanvullende hulp kunnen veralgemenen, om uitkeringen in de richting van de Europese armoedegrens te laten evolueren. Dat systeem wordt nu al door OCMW’s in verschillende steden en gemeenten toegepast, waaronder Gent. Dankzij een veralgemening kunnen op korte tijd veel mensen worden geholpen in het voorzien in hun basisbehoeften.’

‘Het is zeer goed dat er voor bedrijven en zelfstandigen onmiddellijk enkele maatregelen zijn getroffen. Maar de hogere overheden zullen ook budgetten moeten vrijmaken om mensen die het financieel moeilijk krijgen bij te staan. Een maand de energiefactuur kwijtschelden zal niet volstaan. Elke week dat we langer in ‘ons kot’ moeten blijven, komen meer mensen in de problemen.’