Lokale dienstencentra tijdelijk gesloten en woonzorgcentra sluiten de deuren voor externe bezoekers
woensdag 11 maart 2020
Nieuw zorghotel en 2 extra inloopcentra voor opvang daklozen
dinsdag 24 maart 2020

Betere mondzorg en mentale veerkracht prioriteit voor Gents gezondheidsbeleid

De Stad Gent plant de komende jaren uiteenlopende maatregelen voor een betere mondzorg. Zo is er de ambitie om de tanden van 3.000 kinderen te screenen en komt er in de regio Gent Zuid een mondhygiënist voor kwetsbare bewoners. Daarnaast zal Stad Gent minstens 40 scholen begeleiden bij het opstellen van een gezondheidsplan. Ook geestelijke gezondheidszorg blijft een prioriteit.

Het gezondheidsbeleid van de Stad Gent voor de periode 2020-2025 vertrekt vanuit 4 uitgangspunten: een gezonde levensstijl promoten, gezondheidszorg toegankelijker maken, betere mondzorg stimuleren en de mentale veerkracht van de Gentenaars versterken. Bij elke maatregel die daarbij komt kijken, besteedt de Stad Gent extra aandacht aan kwetsbare doelgroepen en wijken.

Rudy Coddens: “Onze gezondheid bepaalt in grote mate hoe we ons voelen. Als lokaal bestuur ligt onze focus op preventie en op drempels wegnemen naar goede, nabije zorg. We verdubbelen het budget om in de eerste plaats te focussen op toegankelijke mondzorg en geestelijke gezondheidszorg.”

Gezondheidsplan voor 40 scholen

De Stad Gent wil op verschillende manieren een gezonde levensstijl promoten. Daarbij zal er extra aandacht gaan naar kinderen en jongeren. Zo krijgen zeker 40 scholen intensieve begeleiding om een gezondheidsbeleid op school uit te werken. Maar ook kansengroepen krijgen extra aandacht, onder meer via een doorgedreven samenwerking met de wijkgezondheidscentra, middenveldorganisaties en andere welzijnsorganisaties.

Tanden screenen van 3.000 kinderen

Slechts 55,8% van de Gentenaars gaat jaarlijks naar de tandarts, terwijl een preventief bezoek bijna volledig terugbetaald wordt. Het tandartsbezoek ligt opmerkelijk lager bij mensen in armoede, jongeren en ouderen. Samen met studenten mondzorg en gezondheidspartners heeft de Stad Gent de ambitie om deze legislatuur de tanden van 3.000 jonge kinderen te screenen. In de regio Gent Zuid (onder meer Nieuw Gent, Watersportbaan, Ledeberg) zet de Stad Gent als proefproject een mondhygiënist in voor kwetsbare wijkbewoners. De mondhygiënist zal onder meer preventieve screenings uitvoeren om de drempel voor een tandartsbezoek te verlagen.

Sleutelfiguren en gezondheidsgidsen

Kwetsbare groepen op zoek naar eerstelijnsgezondheidszorg botsen nog te vaak op drempels, vooral als het gaat om mondzorg en geestelijke gezondheidszorg. De Stad Gent wil die drempels helpen wegwerken, onder meer door gezondheidsgidsen op te leiden en sleutelfiguren voor te lichten. Gezondheidsgidsen zijn mensen met een migratie- of armoedeachtergrond die kwetsbare doelgroepen begeleiden naar zorg- en preventieaanbod. De Stad Gent wil jaarlijks ongeveer 25 gidsen vormen. Sleutelfiguren zijn vertrouwenspersonen binnen etnisch-culturele gemeenschappen die een brugfunctie vervullen naar het zorg- en welzijnslandschap.

Extra aandacht voor geestelijke gezondheid

De Stad Gent wil de mentale veerkracht van Gentenaars nog meer helpen versterken, met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren. De Stad Gent ondersteunt daarom initiatieven zoals vzw Tejo en OverKop. In twee gebieden wordt als pilootproject een wijkgerichte aanpak rond geestelijke gezondheid uitgetekend. Twee eerstelijnspsychologen zullen de expertise rond geestelijke gezondheid bij eerstelijnswerkers stimuleren, psycho-educatieve groepssessies voor wijkbewoners organiseren en werken aan de sociale inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.