Woonzorgcentrum De Liberteyt: ‘Een nóg warmere thuis voor iedereen’
maandag 13 januari 2020
AZ Jan Palfijn Gent behaalt internationaal kwaliteitslabel NIAZ-Qmentum met 97%
maandag 3 februari 2020

Extra geld investeren om jongeren uit armoede te halen

Rudy Coddens heeft, als schepen van Armoedebestrijding, de ondersteuning van drie extra projecten voorgelegd aan het college: ‘Empowerment van kwetsbare meisjes’ (van Jong Gent in Actie), ‘De Kazematten werkt!’ (Stappen vzw) en ‘Thuis in Gent’ (Groep INTRO vzw). Het college keurde die ook goed. Ze krijgen samen 107.000 euro, starten in maart 2020 en lopen maximaal 2 jaar. “Het gaat om projecten gericht op jongeren. Die lopen de meeste kans om in armoede te verzeilen en hebben nog hun hele leven voor zich. Stad Gent besliste daarom om de komende jaren 25 miljoen euro extra te investeren in het bestrijden van armoede bij kinderen, jongeren en de gezinnen waarin ze opgroeien.”

Jong Gent In Actie is de jongerenwerking van de verenigingen waar armen het woord nemen in Gent: de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen, De Zuidpoort en Sivi. Met ‘Empowerment van kwetsbare meisjes’ wil ze jonge vrouwen en moeders tussen 18 en 26 jaar in een kwetsbare positie meer kansen bieden door hun zelfredzaamheid te versterken.

Stappen vzw is een begeleidingscentrum in de bijzondere jeugdzorg. Ze helpt jongeren (her)verbinden met hun omgeving, hun eigen verlangens en een school- of werktraject. Samen met cultuurhuis De Kazematten zal Stappen vzw in dit project inzetten op het activeren van deze jongeren zodat hun levenskwaliteit en kansen op de arbeidsmarkt verhogen.

Groep INTRO coacht kwetsbare personen én de organisaties, scholen en bedrijven waarmee ze in aanraking komen. Persoonlijke groei staat centraal. Met ‘Thuis in Gent’ wil ze jongeren in een inburgeringstraject informeren, ondersteunen en begeleiden in hun zorgen rond wonen in Gent.

1 op de 3 mensen die een leefloon ontving in 2018 was jonger dan 25 jaar. 12,3% van de Gentse jongeren is werkloos, waardoor het armoederisico met de helft vergroot. 1 op de 5 kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. “Voor de komende jaren maken we een recordbudget van 434 miljoen euro vrij voor de strijd tegen armoede. De Stad subsidieert ook een heel wat organisaties en vzw’s. Armoedeorganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen krijgen bijvoorbeeld 1,2 miljoen extra middelen.”