Gele doos in koelkast moet levens redden
donderdag 5 december 2019
Kerstfeest voor kwetsbare gezinnen
dinsdag 24 december 2019

Recordbudget voor armoedebestrijding

170.000 mensen trekken naar de voedselbank in Vlaanderen, 30 procent méér dan vijf jaar geleden. 153.910 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. 230.000 Belgen werken wel maar leven toch in armoede. 1,8 miljoen Belgen hebben een huishouden dat draait op minder dan 1.139 euro per maand.

Rudy Coddens, schepen van Armoedebestrijding: “Gent heeft oog voor wie het moeilijk heeft. Het OCMW heeft in totaal 434 miljoen budget, waarvan 25 miljoen euro extra. Dat is meer dan ooit tevoren. Er komt nog meer aandacht voor kinderen en gezinnen en voor proactieve rechtentoekenning, want het zijn net de meest kwetsbare mensen die rechten of premies waar ze recht op hebben niet aanvragen. Daarom gaan we zelf naar de mensen toe.”

Nog meer aandacht voor kansarme gezinnen met kinderen

In Gent blijft de kinderarmoede gelijk terwijl ze in andere grote steden toeneemt. Maar het Gentse cijfer blijft verschrikkelijk: meer dan een op vijf wordt geboren in een kansarm gezin. Kinderen, jongeren en de gezinnen waarin ze opgroeien, krijgen daarom onze bijzondere aandacht. Onder meer het project Kinderen Eerst wordt in deze bestuursperiode uitgebreid. De spreekuren van maatschappelijk werkers in scholen leveren zeer goede resultaten op: gezinnen die nog niet ‘op de radar staan’, komen zo ook in contact met hulpverlening.

Met meer geld voor aanvullende financiële hulp, helpen we elke Gentenaar in armoede die de huur, energie en/of medische kosten niet kan betalen. Het gaat om mensen met een leefloon die in aanmerking komen maar ook mensen die geen recht hebben op een leefloon maar het toch moeilijk hebben om rond te komen.

Wonen, werk, onderwijs: armoede op alle vlakken aanpakken

Wonen, werk en onderwijs zijn onmisbare schakels. Van de 92 miljoen investeringen in huisvesting gaan er 33 naar het vernieuwen en het bouwen van sociale woningen. De daklozenopvang wordt verder uitgebreid en verbeterd. We werken aan de omvorming van acute opvang naar een huisvestingsgerichte aanpak van dakloosheid, met onder meer robuuste woningen. Onder het motto: ‘Eerst een vaste verblijfplaats, dan stap voor stap een nieuw toekomstperspectief bepalen en duurzame oplossingen zoeken.’

We helpen 2.500 extra Gentenaars aan het werk door hen te begeleiden en investeren 12 miljoen euro in het Dienstenbedrijf Sociale Economie. In het onderwijs komen 6 brugfiguren bij en komt extra steun voor huiswerkbegeleiding.

Ook binnen de beleidsdomeinen mobiliteit, vrijetijd en gezondheid is er extra aandacht voor kwetsbare Gentenaars. Er komt een plan voor inclusieve mobiliteit (toegankelijk voor iedereen) om vervoersarmoede aan te pakken, 2,5 miljoen euro extra voor de UiTPAS (nu al het strafste aanbod in Vlaanderen) en er is 4 miljoen euro voor gezondheidsbeleid, onder andere voor een beter mentaal welzijn van de Gentenaars met de inzet van eerstelijnspsychologen in twee pilootwijken.

Tot slot: ook het middenveld doet bijzonder veel in de strijd tegen armoede. We zijn hen daar dankbaar voor want alleen samen kunnen we die strijd winnen. Daarom voorzien we 1,2 miljoen euro om onze partners sterker te ondersteunen.

Rudy Coddens: “Veel hefbomen liggen op Vlaams en federaal niveau, maar dat houdt ons niet tegen om zelf tot het uiterste te gaan. Om de armoede in onze stad te bestrijden, maken we meer dan een half miljard euro vrij. We gaan extra hard focussen op gezinnen sterker maken. Ik ben er van overtuigd dat als élke beleidsmaker, op elk bestuurlijk niveau, zou kiezen voor solidariteit, dat niemand dan arm zou zijn.”

De 10 speerpunten van de Gentse aanpak van armoede nog eens op een rijtje:

  • Elke Gentenaar in armoede helpen met extra financiële hulp
  • Een proactieve aanpak: we gaan naar de mensen toe
  • Extra aandacht voor kinderen en jongeren
  • 1,2 miljoen euro voor armoedeorganisaties
  • 92 miljoen euro voor wonen, waarvan 33 miljoen euro voor sociale woningen
  • Extra ondersteuning om te slagen op school
  • Investeringen in de sociale economie
  • Toeleiden naar goede gezondheidszorg
  • Vervoersarmoede pakken we aan met een plan voor inclusieve mobiliteit
  • 2,5 miljoen euro extra voor UiTPAS