“We zullen sterk beleid blijven voeren op maat van ouderen”
maandag 18 november 2019
Gele doos in koelkast moet levens redden
donderdag 5 december 2019

‘Zorg bespreekbaar maken, mensen sterker maken’

TEJO bestaat 5 jaar en vierde dat op vrijdag 22 november in Gent met een uitgebreid feestprogramma. Het slotwoord van de partner-workshop in de namiddag was voor Rudy Coddens, als schepen onder andere bevoegd voor Gezondheid(sbeleid). TEJO biedt in heel Vlaanderen gratis hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

“Proficiat voor al wat TEJO al gedaan heeft aan schitterend werk. “1 op 3 volwassenen kampt met sociaal-emotionele problemen, voor sommigen leidt dat zelfs tot zelfmoord. Bij de jongeren heeft 1 op 5 psychische moeilijkheden. Daarom is de zorg voor geestelijke gezondheid in Gent steeds belangrijker geworden binnen ons welzijnsbeleid. Dat organisaties als TEJO daarbij helpen is fantastisch, daar kunnen we niet genoeg bewondering voor uitdrukken. TEJO slaagt er in om jongeren vroeg te helpen, wat voorkomt dat de problemen nog groter worden. Een eerste positief contact met hulp maakt het ook gemakkelijker voor wie later opnieuw hulp nodig heeft.”

De Stad Gent kiest voluit voor gezondheidspromotie en ziektepreventie en zet in op informeren en sensibiliseren. Tegelijkertijd werkt ze intensief samen met verschillende organisaties. “De belangrijkste rode draad is dat we de gezondheidskloof kleiner willen maken. Iedereen heeft recht op toegankelijke zorg, maar veel mensen zoeken geen hulp of vinden de juiste weg niet. Zorg zoeken is voor velen nog altijd taboe. Zorg is vaak te duur, of over-gereglementeerd. Ze is niet afgestemd op bepaalde groepen van mensen. Er is te weinig capaciteit in de sector. Enzovoort. Er zijn véél drempels die moeten weggehaald worden.”

Daarom pleit de Stad bij bovenlokale overheden voor een ander systeem van zorgverlening én neemt ze zelf initiatieven die niet door anderen worden genomen. In het Meerjarenbudget 2020-2025 is heel wat geld voorzien voor het recht op betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. We moeten mensen die het nodig hebben toeleiden naar zorg, met een extra focus op jongeren. We moeten mensen sterker maken en ontmoeting stimuleren. Meer gratis eerstelijnspsychologen, suïcidepreventie, de inzet van ‘gezondheidsgidsen’, een ‘Sociaal Innovatiefonds’ voor nieuwe ideeën uit de hulpverlening… Dat zijn allemaal zaken waar we de komende jaren hard aan gaan werken.”

Er gebeurt dus al heel veel op het vlak van geestelijk welzijn in het algemeen en voor kinderen en jongeren in het bijzonder. “Er zal ook in de toekomst nog heel veel gebeuren. Want wij laten niemand zomaar aan zijn lot over. Daarom ben ík in de politiek gegaan. Daarom doet ú wat u doet, elke dag opnieuw. Nogmaals: proficiat vzw TEJO!”