Vzw Uilenspel wint vijfde editie van ‘Jong en oud in Gent’
maandag 18 november 2019
‘Zorg bespreekbaar maken, mensen sterker maken’
vrijdag 22 november 2019

“We zullen sterk beleid blijven voeren op maat van ouderen”

Rudy Coddens heeft op maandag 18 november de ‘Seniorenweek 2019’ officieel geopend. Hij deed dat in de concertzaal van de Handelsbeurs, bij de start van de open algemene vergadering van de Seniorenraad. Ik breng eerst hulde aan de collega’s van de Seniorendienst, de mensen van de Seniorenraad en de vele vrijwilligers, want die hebben opnieuw een formidabel programma ineen gestoken. Proficiat! ’t Is eigenlijk een week extra Gentse Feesten, speciaal voor de ouderen!”

Bijna 30 procent van de Gentenaars is 55 jaar of ouder en dat aantal zal in de komende jaren bovendien nog sterk toenemen. Er is zelfs sprake van een ‘verwitting’ in onze stad, omdat het aandeel 80-plussers stijgt. “We hebben daarom een grote verantwoordelijkheid als stadsbestuur. We willen dat Gent een inclusieve stad is, waar niemand uit de boot valt – dan moeten we ook een sterk beleid voeren op maat van de ouderen. Iets wat we ook al jaren doén. Maar de tijd staat niet stil, dus we moeten blijven vooruit kijken.”

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe Ouderenbeleidsplan, ‘Gent, leeftijdsvriendelijke stad 2020-2025’. Het eerste ontwerp werd al aan de Seniorenraad voorgesteld op 3 september, als onderdeel van een ruim inspraaktraject met onder andere ook acht inspraaksessies met een 200-tal Gentse ouderen. “Onze missie is eigenlijk vrij simpel: de Stad en haar partners moeten dienstverlening op maat voorzien zodat elke Gentenaar zo lang mogelijk zelfstandig én kwaliteitsvol kan wonen en leven, in zijn buurt. Ondertussen is er een akkoord binnen de meerderheid over het budget voor de komende jaren, tot en met 2024. Daar zit een pak goeie plannen in – van de zorg voor inspraak van ouderen, over extra sociale assistentiewoningen, tot levensloopbestendige wijken. Van veilige voetpaden, over zorg op maat, tot een positieve beeldvorming over ouderen en levenslang leren in functie van actief en zelfverzekerd ouder worden.”

De nieuwe versie van de nota wordt binnenkort besproken in het college, nadien volgt nog een ‘open hoorzitting’ voor de Gentenaars, voor de definitieve nota aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.LEES