Parcours ‘Roestvrij’ brengt je langs expo en escape room rond kwetsbaar ouder worden
vrijdag 15 november 2019
“We zullen sterk beleid blijven voeren op maat van ouderen”
maandag 18 november 2019

Vzw Uilenspel wint vijfde editie van ‘Jong en oud in Gent’

Rudy Coddens heeft op maandag 18 oktober de prijs ‘Jong en oud in Gent 2019’ uitgereikt aan de vzw Uilenspel. Die koppelt volwassen – waaronder ook vaak ouderen – aan kinderen in een kwetsbare situatie die het moeilijk hebben op school. De vrijwilligers gaan wekelijks bij het kind thuis langs voor begeleiding. Uilenspel werd verkozen uit 16 ingezonden projecten.

“De Stad Gent en het OCMW werken al heel lang rond intergenerationele samenwerking, rond de ontmoeting van jong en oud. Als schepen van Seniorenbeleid bekijk ik die initiatieven vooral vanuit de belangen van de ouderen. Dat gaat om een hele grote groep mensen: op 31 december 2018 waren er in onze stad 43.340 mensen van 65 jaar of ouder. We doen er als Stad alles aan opdat zo veel mogelijk van die mensen zich zo lang mogelijk goed zouden voelen, zelfstandig in hun eigen huis zouden kunnen blijven wonen, niet zouden vereenzamen, enzovoort. Het clichébeeld van het oudje dat in stilte tussen de sanseveria’s in zijn rusthuiskamer de uren tot de dood zit af te tellen, geldt al lang niet meer voor de gemiddelde senior. Gelukkig maar.”

In het huidige bestuursakkoord is de zorg voor ouderen vrij algemeen omschreven. Het gaat daarin vooral over de aanpak van vereenzaming en het stimuleren van sociaal contact. “Het ‘échte beleid’ zit natuurlijk in ons nieuwe Ouderenbeleidsplan ‘Gent, leeftijdsvriendelijke stad 2020-2025’. Het ontwerp zit momenteel al vrij ver in het inspraaktraject en ondertussen is er ook een akkoord over het stadsbudget tot en met 2024.”

In het Ouderenbeleidsplan staat ook een apart hoofdstuk met als titel ‘Door intergenerationele contacten te versterken en/of te faciliteren, de kloof tussen oud en jong kleiner maken’. “Dat gaat over de oprichting van een kennis- en coachingcentrum; over methodieken ter ondersteuning van intergenerationeel samenleven; over de eigen initiatieven die we opzetten (denk aan GENERATIONS Filmcafe, het Bijloke BAL, ‘De Binnenzak van de Ziel’, enzovoort); en tot slot: over good practices.”

De wedstrijd ‘Jong en oud in Gent’ is er daar één van. “We kregen projecten binnen met de meest diverse creatieve invalshoeken, van filosofie en picknicken, over street art en samenzang, tot een repair café en huiswerkbegeleiding. Een beetje ‘out of the box denken’ voor het goeie doel, daar zijn wij helemaal vóór natuurlijk. Dus aan álle deelnemers: doe vooral zo voort!”