‘Als je serieuze psychische klachten krijgt, kan je maar beter geen 65 zijn of ouder’
woensdag 9 oktober 2019
‘Alle Gentenaars mee, sterke wijken en samen zorgen voor Gent. Daar gaan we voor.’
vrijdag 18 oktober 2019

Meer Gentenaars in armoede vinden weg naar hulpverlening

Foto: Stad Gent

Meer Gentenaars in armoede kregen de voorbije 6 jaar toegang tot hulpverlening. Dat blijkt uit de evaluatie van het armoedebeleidsplan 2014-2019. Het plan werd opgemaakt in 2014 na een breed inspraaktraject met mensen in armoede, armoedeorganisaties, academici en beleidsmakers. Kinderarmoede kreeg in het plan een aparte focus.

Waar maakt Gent het verschil?

In 2019 begeleidde de Sociale Dienst 17,5 procent meer gezinnen dan in 2014. Bovendien zet de Stad steeds meer in op middelen om drempels voor kwetsbare inwoners weg te werken. Mensen helpen mensen: Gentenaars met ervaringskennis en sleutelfiguren gingen als sociale gids of gezondheidsgids aan de slag om de weg naar hulpverlening en zorg steeds vlotter te doen verlopen.

Het systeem van ‘Aanvullende Financiële Hulp’ (opgestart in 2016) bezorgt meer dan 1.000 Gentse gezinnen in armoede met de hoogste kosten extra ondersteuning bovenop hun inkomen. De Sociale Dienst verkleint zo de kloof tussen hun inkomen en het inkomen dat nodig is om hun basisbehoeften in te vullen.


Rudy Coddens: “Armoedebestrijding is een collectieve verantwoordelijkheid en speelt op alle beleidsniveaus. De Stad Gent voert een actief flankerend beleid met als rode draden werken op maat en nabijheid. We gaan naar de mensen toe die zelf de weg niet vinden, en helpen hen om de sociale voordelen waar ze recht op hebben ook effectief op te nemen. Er is nog een hele weg te gaan. We zijn momenteel bezig met de opmaak van een nieuw armoedebeleidsplan voor de komende bestuursperiode.”

Foodsavers en ‘Gent knapt op’

Foodsavers Gent, dat in 2017 van start ging, haalde vorig jaar 600 ton voedseloverschotten op en herverdeelde die naar 110 sociale organisaties, die op hun beurt 350.000 goedkope maaltijden of voedselpakketten maakten voor mensen in armoede. De verdeling gebeurt door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen een logistieke opleiding en verhogen zo hun kansen op een reguliere job.

Wonen en werken zijn twee structurele hefbomen in de strijd tegen armoede. Tal van acties en projecten werden de voorbije jaren gerealiseerd. Uitschieter is het project ‘Dampoort knapt op’, dat met een rollend fonds noodkopers helpt bij de renovatie van hun woning. Het succesvol project krijgt dankzij Europese subsidies een vervolg op grotere schaal: ‘Gent knapt op’.

Focus op kinderarmoede

‘Kinderen Eerst’ sloeg een brug tussen welzijn en onderwijs. Het project brengt Gentse scholen rechtstreeks in contact met maatschappelijk werkers. Tijdens het schooljaar 2018-2019 hielp Kinderen Eerst in totaal 528 gezinnen met vragen rond inkomen, materiële en administratieve hulp, schuldbemiddeling, toegang tot (geestelijke) gezondheidszorg of jeugdhulpverlening.

Stad Gent zet ook sterker in op het toegankelijk maken van geestelijke gezondheidszorg voor kwetsbare kinderen en jongeren. De psychologen van de Sociale Dienst begeleidden 468 kinderen en jongeren, TEJO 256 jongeren, het actieplan Warme Stad werd uitgerold en het Overkophuis opende de deuren.

Armoederisico stagneert

Uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin blijkt dat Gent een van de weinige centrumsteden is waar het armoedecijfer stagneert, en zelfs lichtjes daalt. Tijdens de periode 2014-2018 is deze indicator quasi gelijk gebleven met 22 procent in Gent. Voor de laatste jaren is er een lichte terugval: van 22,8 procent in 2017 naar 22,3 procent in 2018. Als we de ruimere context bekijken (aan de hand van de AROP-indicator), zien we dat het armoederisico in België voor de periode 2014-2018 ongeveer stabiel bleef rond de 15,5 procent. Voor 2018 is het armoederisico echter gestegen naar 16,4 procent.

Doe en denk mee op ‘100% sociaal Gent’

Het nieuwe armoedebeleidsplan 2020-2024 krijgt intussen vorm in samenspraak met bewoners, academici, verenigingen en organisaties. Op zaterdag 12 oktober 2019 nodigt het Stadsbestuur de Gentenaars uit om in het Stadsmuseum STAM mee te komen nadenken over de sociale uitdagingen in Gent. Onder de titel ‘100% sociaal Gent’ kunnen mensen zich informeren en laten inspireren over het sociaal beleid voor de komende jaren. Voor meer info zie www.bougeer.gent.

Dag tegen armoede

Armoede voorkomen en bestrijden blijft een belangrijke uitdaging voor Gent en vraagt een volgehouden inspanning. Op 17 oktober, de internationale Dag tegen Armoede, trekt de Stad samen met de Gentse onderwijsactoren aan de bel tegen armoede.