Waar krijg jij stress van?
vrijdag 20 september 2019
‘Als je serieuze psychische klachten krijgt, kan je maar beter geen 65 zijn of ouder’
woensdag 9 oktober 2019

Kinderopvang biedt kansen aan jonge kinderen

De Sociale Dienst en de Dienst Kinderopvang stimuleert ouders om kinderopvang te gebruiken, ook al werken ze niet. Pedagogisch onderbouwde begeleiding en vroege omgang met andere kinderen versterkt de sociale, motorische en taalvaardigheden. Zo verkleint het risico dat het kind zijn of haar schoolloopbaan met een achterstand begint.

Spoor mensen met jonge kinderen aan om hun kind naar de opvang te brengen, ook als er familieleden of kennissen zijn die het kind kunnen opvangen. Help hen bij de aanvraag van het individueel verminderd tarief voor kinderopvang (IVTK). Het bedrag is afhankelijk van de situatie van de aanvrager: voor (equivalent) leefloners is dat bijvoorbeeld 1,65 euro per dag.

Wil je weten hoe een dag in de opvang verloopt en wat de voordelen zijn voor kind én ouder? Kind en Gezin maakte rond dit thema dit filmpje en deze heldere brochure voor anderstaligen.

Op www.kinderopvang.gent kunnen (toekomstige) ouders zich inschrijven voor zowel stedelijke als private opvanginitiatieven (kinderdagverblijven en onthaalouders).