OCMW Gent praat mensentaal
vrijdag 5 juli 2019
Ga jij hen vertellen dat hun droomjob onbetaalbaar is?
maandag 26 augustus 2019

OCMW Gent staat voor menswaardig leven voor elke Gentenaar, met grote zorg & aandacht voor de meest kwetsbaren

In 2018 gaf OCMW Gent 207 miljoen euro uit, waarvan 70,5 miljoen euro financiële hulp om het welzijn van de Gentenaar te ondersteunen. Opvallende tendensen in het jaarverslag zijn onder andere een stijgende nood aan psychologische hulp en een groter aantal mensen dat werd geactiveerd.

Opvallende cijfers

 • De Sociale Dienst begeleidde in totaal 14.180 huishoudens. 59% van wie een beroep deed op de Sociale Dienst is alleenstaand. Eénoudergezinnen maken 15% van het totaal uit.
 • In de wijken Nieuw Gent en Rabot wonen verhoudingsgewijs de meeste cliënten. Daar krijgen respectievelijk 19,1% en 17,5% van de inwoners OCMW-hulp. In Drongen (1,7%), Zwijnaarde (2%) en de Kanaaldorpen (2,2%) woont dan weer het laagste aandeel cliënten.
 • 1 op 3 van de mensen die een leefloon ontving in 2018 was jonger dan 25 jaar, bijna de helft jonger dan 30 jaar. Er waren vorig jaar 829 leefloonstudenten.
 • 2.224 huishoudens kregen aanvullende financiële hulp. Gemiddeld kregen ze 791 euro per jaar.
 • In de sociale restaurants werden meer dan 132.000 maaltijden klaargemaakt en geserveerd door 182 doelgroepmedewerkers.

Opvallende tendensen

 • Het totaalbedrag aan uitkeringen steeg van 67 miljoen euro in 2017 naar 70.429.745 euro in 2018.
 • Er is duidelijk een stijgende nood aan psychologische hulp: in 2018 doorliepen 1.653 personen een traject bij de psychologische dienst, tegenover 1.122 in 2015.
 • Het aantal mensen in activering steeg van 3.068 in 2016 naar 3.310 in 2018. 82% van de leefloners zit na 4 maanden in een activeringstraject. 6 maanden na het beëindigen van een artikel 60-tewerkstellingscontract is 46% aan het werk of in opleiding.
 • 245 cliënten kregen in 2018 taalcoaching, een stijging ten opzichte van 2017, toen 202 mensen individueel werden begeleid.  
 • Het aantal huurwoningen in beheer bij het Sociaal Verhuurkantoor blijft uitbreiden, van 210 woningen in 2016 naar 246 woningen in 2018.

Opvallende resultaten

 • In september 2018 opende het elfde lokaal dienstencentrum van OCMW Gent, De Mantel. De Lokale Dienstencentra organiseerden in totaal 5.396 vormende activiteiten met 56.613 deelnames en 5.725 bewegingsactiviteiten met 99.170 deelnames. Er waren in totaal 11.673 bezoekers, waarvan 2.679 nieuwe bezoekers. Goed voor bijna een kwart van alle Gentse 65-plussers.
 • Het nieuwe woonzorgcentrum Zuiderlicht werd in 2018 volledig in gebruik genomen. Het aantal erkende plaatsen voor langdurig verblijf voor senioren steeg zo met 22,2%, van 603 naar 737.
 • De lokale dienstencentra detecteerden tijdens hun huisbezoeken 588 hulpvragen van buurtbewoners (bijvoorbeeld hulp om boodschappen te doen). Dat zijn er 20,55% meer dan in 2017. Voor 314 van die vragen vonden de dienstencentra een ‘match’ met een hulpvaardige buur, voor de overige vragen vonden ze een andere oplossing.
 • Het sinds september 2018 eengemaakte Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) van Stad en OCMW Gent stelde 518 doelgroepmedewerkers tewerk.
 • 93% van de daklozen die via ‘Housing First’ een thuis kregen, behouden na 2 jaar nog steeds de woning.
 • Het project ‘Kinderen Eerst’, dat in 2015 werd opgestart, bereikte in 2018 via 57 scholen 315 gezinnen, waarvan 76% nog geen actief dossier had bij de Sociale Dienst. Via ‘Kinderen Eerst’ betaalde de Sociale Dienst ook 12.000 warme maaltijden terug op school voor 400 kinderen.
 • De cliënten zijn tevreden: de Sociale Dienst kreeg in de klantentevredenheidsenquête een gemiddelde score van 8/10.

Rudy Coddens: “Bedankt aan de 2.298 medewerkers en maar liefst 1.500 vrijwilligers die het hele jaar het beste van zichzelf gaven om dit waar te maken.”