Gezinsnachtopvang in Prinsenhof
maandag 1 juli 2019
OCMW Gent staat voor menswaardig leven voor elke Gentenaar, met grote zorg & aandacht voor de meest kwetsbaren
maandag 15 juli 2019

OCMW Gent praat mensentaal

Voor het eerst bundelt het OCMW Gent alle vormen van haar financiële en materiële hulp in één brochure op maat van de cliënt. Voor elk recht wordt in heldere taal kort omschreven waar het om gaat en wat de voorwaarden voor toekenning zijn. “We willen mensen die er nood aan hebben, zo goed mogelijk helpen om hun sociale rechten uit te putten”, zegt Rudy Coddens.

Met de publicatie beantwoordt OCMW Gent aan de vraag van cliënten om beter inzicht te krijgen in de vele vormen van hulp.  “Nu zien de mensen door het bos de bomen niet meer”, zegt schepen van Sociaal Beleid Rudy Coddens. “Liefst dertig procent doet geen beroep op bepaalde basisrechten omdat ze niet weten dat ze bestaan. In deze digitale tijden moeten we eigenlijk streven naar een automatische toekenning, maar dat is federale materie. Als Stad kunnen we enkel proberen om mensen de weg te wijzen, zodat ze niet in de miserie blijven steken.” 

Het boekje geeft een overzicht van alle steun die het OCMW Gent kan toekennen, naast en bovenop het reguliere inkomen (zoals een leefloon). Die aanvullende hulp biedt het OCMW Gent bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind, aan mensen die in een slecht geïsoleerde huurwoning leven, of bij medische problemen. 

In het boekje zijn de vormen van financiële en materiële hulp weergegeven per thema: verwarming, elektriciteit en water, gezin en kinderen, gezondheid, vrije tijd en wonen. De brochure is helder gestructureerd en maakt gebruik van eenvoudige taal. Ervaringsdeskundigen gaven bruikbare tips en ideeën om alles is zo bondig en begrijpelijk mogelijk te omschrijven. 

“Mensen in moeilijkheden moeten krijgen waar ze recht op hebben”, zegt schepen van Sociale Zaken en Armoedebestrijding Rudy Coddens. “Dankzij de heldere vorm kan deze publicatie meer inzicht bieden. “De tekst werd mee opgesteld door een klankbordgroep van mensen die zelf een leefloon krijgen. Zij scannen het taalgebruik op begrijpelijkheid. Sinds enkele jaren leggen we hen systematisch documenten voor. Broodnodig, want we krijgen geregeld mensen aan het loket omdat ze brieven niet begrijpen.”