Blij met positief resultaat bij begrotingswijziging 2019. Eerste opdracht als schepen van financiën geslaagd.
vrijdag 21 juni 2019
OCMW Gent praat mensentaal
vrijdag 5 juli 2019

Gezinsnachtopvang in Prinsenhof

Op 24 april 2019 werden basisschool De Triangel en kinderdagverblijf ’t Sleepken uit de Sleepstraat preventief geëvacueerd. De leerlingen van de lagere school kregen een tijdelijke stek in het voormalige stadslabo in het Baudelopark. De kleuters konden in hun school blijven, na een herschikking in een gebouw aan de overkant van de speelplaats. 

De gezinsnachtopvang aan het Baudelopark krijgt onderdak in het Prinsenhof. Het CAW stelt hiervoor een gebouw ter beschikking dat de medewerkers van FM Welzijn van de Stad Gent in gereedheid brengen om gezinnen tijdelijk te kunnen opvangen. De werking van de gezinsnachtopvang kan door deze relocatie onder dezelfde voorwaarden verder gezet worden. Voor de Winternachtopvang zoekt de Stad verder naar een geschikte locatie.

Meer info:
https://persruimte.stad.gent/173325-basisschool-de-triangel-en-kinderdagverblijf-t-sleepken-voor-2-jaar-in-baudelopark