Om te kunnen bouwen aan de toekomst is zekerheid nodig. Daar gaan we met sp.a voor zorgen.
woensdag 22 mei 2019
Blij met positief resultaat bij begrotingswijziging 2019. Eerste opdracht als schepen van financiën geslaagd.
vrijdag 21 juni 2019

Kinderarmoede groeit in Vlaanderen maar neemt licht af in Gent

De kinderarmoede groeit in Vlaanderen maar neemt licht af in Gent. “Kinderen verdienen een onbekommerde jeugd. Dat betekent een jeugd zonder armoede. Kinderarmoede niet aanpakken leidt bijna automatisch tot generatiearmoede”, zegt Rudy Coddens.

Na een verdubbeling tussen 2004 en 2014 stabiliseert de armoede in Gent zich al enkele jaren. Uit de nieuwe kansarmoede-index van Kind en Gezin blijkt dat onze stad een van de weinige centrumsteden is waar het armoedecijfer daalt. Het rapport werd gisteren gepubliceerd en geeft aan hoeveel kinderen tussen 0 en 3 jaar opgroeien in armoede.

“In Gent starten we enkele jaren geleden met het project ‘Kinderen Eerst’, dat armoede op school opspoort en aanpakt”, licht Rudy Coddens toe. “Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de emancipatie. Via onderwijs kan kinderarmoede opgespoord worden, maar ook door outreachend te werken en in samenwerking met wijkpartners, Kind en Gezin en het jeugdwelzijnswerk. Scholen moeten een plek zijn waar kinderen zich veilig en geborgen voelen. En waar elk kind tot leren komt, ongeacht de thuissituatie. Dankzij de positieve resultaten wordt dit project ook verder uitgebreid. Zo kunnen er nog meer scholen en gezinnen bereikt worden en kunnen we samen kinderarmoede bestrijden.”

De Stad Gent wil ook stappen zetten naar een maximumfactuur in het stedelijk secundair onderwijs en een verfijning van de aanvullende financiële steun voor gezinnen met een leefloon. 

“Maar ook de minimumlonen moeten omhoog naar 14 euro en de uitkeringen moeten opgetrokken worden tot boven de Europese armoedegrens”, besluit Rudy Coddens. “Maar dat zijn allemaal bevoegdheden van bovenlokale overheden. Wij moeten flankerend werken en de mensen in armoede steunen. In Gent blijven we de komende jaren vooral heel hard doorwerken aan een integraal beleid binnen alle levensdomeinen om zoveel mogelijk mensen in armoede te bereiken.”