Kinderarmoede groeit in Vlaanderen maar neemt licht af in Gent
maandag 17 juni 2019
Gezinsnachtopvang in Prinsenhof
maandag 1 juli 2019

Blij met positief resultaat bij begrotingswijziging 2019. Eerste opdracht als schepen van financiën geslaagd.

Het college van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau hebben de rekening 2018 vastgesteld en de budgetcontrole voor 2019 uitgevoerd. De financiële situatie van de Stad Gent en OCMW blijft stabiel, zodat slechts kleine bijsturingen nodig waren. Bovendien sluit de rekening 2018 af met een positief resultaat.

De exploitatierekening 2018 van de Stad Gent sluit af met een overschot van 37,6 miljoen euro. Dat is 8,4 miljoen euro beter dan begroot. Er werden 854 miljoen euro ontvangsten gerealiseerd en 817 miljoen euro uitgaven geboekt. Het OCMW sloot af met een exploitatie-overschot van 6,2 miljoen euro. Voor investeringen werd er bij de Stad 102 miljoen euro aangerekend in 2018, het hoogste bedrag van de voorbije legislatuur.

Het positieve resultaat van de rekening 2018 resulteert ten slotte ook in een positieve bijsturing van het meerjarenplan 2019

Tijdens deze budgetcontrole werden geen nieuwe beleidskeuzes opgenomen. Wel werd er (ten opzichte van de oorspronkelijke budgetopmaak) extra budget voorzien voor 2019 voor:

  • de verderzetting van ‘Warme winter’ (winteropvang voor daklozen en dakloze gezinnen);
  • extra exploitatie-budget voor tijdelijke modulaire klassen voor basisschool De Triangel;
  • de verderzetting van ‘Wijk aan zet’ (subsidies voor bewonersinitiatieven);
  • en investeringsbudget voor fietsonderdoorgang Dampoort, sloop oud schoolgebouw Offerlaan, renovatie van het stadhuis.