Gent ondertekent het charter ‘Generatie Rookvrij’.
maandag 29 april 2019
30 nieuwe assistentiewoningen Wibier in Sint Amandsberg feestelijk geopend!
dinsdag 14 mei 2019

‘Gent Knapt Op’ gaat van start!

Zo’n 100 kwetsbare huishoudens in de wijken Dampoort – Sint-Amandsberg, Brugse Poort – Rooigem, Muide – Meulestede – Afrikalaan en Rabot – Blaisantvest kunnen zich aanmelden voor de renovatie van hun huis. In het kader van het project Gent knapt op krijgen ze daarvoor maximaal 30.000 euro en gratis begeleiding in de renovatie. Inschrijven voor de eerste golf van renovaties kan tot 31 augustus 2019

Dit ambitieuze renovatieprogramma werd reeds vorige legislatuur uitgetest met het project ‘Dampoort Knapt op’ en later ook ‘Rabot knapt op’ onder impuls van OCMW Gent.

Voor deze renovatie van de 100 huizen in Gent ontvangt de Stad Gent nu vijf miljoen euro aan Europese projectsubsidies. Het doel van dit project is om de woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig te maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent. Dit betekent niet enkel globale beter woonkwaliteit, maar ook minder armoederisico’s.

“We geven financiële steun en begeleiding aan mensen die financieel niet in staat zijn hun woning te renoveren. Dankzij de verbouwingen dalen de energiekosten. Vaak worden ook vocht- en schimmelproblemen opgelost, wat belangrijk is voor de gezondheid van de bewoners. Dat is goed voor de bewoners, het milieu en de betrokken wijken” aldus Rudy Coddens

Wie komt in aanmerking?


De beoogde doelgroep zijn noodeigenaars: eigenaars van een woning die door omstandigheden niet genoeg geld hebben om de kwaliteit van hun huis te verbeteren. Doordat zij hun renovatiewerken niet kunnen prefinancieren, mislopen ze ook alle renovatiepremies. Ze zitten als het ware ‘vast’ in een slechte woning. Gent knapt op biedt hen de kans om te renoveren tot maximaal 30.000 euro met intensieve begeleiding op sociaal, administratief en technisch vlak. Zo stellen Domus Mundi en De Energiecentrale een renovatieplan op en gaan ze samen met de kandidaten op zoek naar geschikte aannemers voor de renovatie van hun huis.

Vanaf deze maand start de werving en selectie van mogelijke kandidaten door de mensen van Sivi vzw en Samenlevingsopbouw Gent. De selectie gebeurt in drie golven. Van mei tot 31 augustus 2019 worden de eerste 30 kandidaten geselecteerd, tegen het einde van 2019 nog eens 30 en tot slot 40 in het voorjaar van 2020.

In tegenstelling tot traditionele subsidies, wordt er geen prefinanciering van de bewoner verwacht. Dat maakt het voor gezinnen met beperkte financiële middelen mogelijk om hun woonsituatie structureel te verbeteren. Wanneer de woning wordt vervreemd (verkoop, overlijden, …) moet de 30.000 euro, eventueel vermeerderd met een deel van de gerealiseerde meerwaarde, teruggestort worden aan de stad. Dat geld wordt geïnvesteerd in de renovatie van een andere woning.

Meer info?

Mensen die interesse hebben om deel te nemen aan Gent knapt op kunnen bellen naar 0492 40 42 70 of mailen naar info@gentknaptop.be. Alle info is ook te vinden op www.gentknaptop.be

Daarnaast kunnen geïnteresseerden ook langskomen op een infomoment in elke deelnemende wijk:

  • 21 mei: Dampoort – Sint-Amandsberg, van 16 tot 19 uur in Buurtcentrum Dampoort
  • 27 mei: Brugse Poort – Rooigem, van 16 tot 19 uur in Buurtcentrum Brugse Poort
  • 27 mei: Rabot – Blaisantvest, van 16 tot 19 uur in Buurtcentrum Rabot
  • 28 mei: Muide – Meulestede – Afrikalaan, van 16 tot 19 uur in Buurtcentrum Muide