Gent, zorg voor elkaar!
donderdag 14 februari 2019
Feest voor 5 jaar LDC De Knoop!
maandag 25 februari 2019

Gent, dementievriendelijke stad.

“We moeten personen met dementie meer zelfzeker maken en beter begrijpen”

Rudy Coddens heeft op maandag 18 februari 2019 mee de nieuwe engagementsverklaring ‘Dementievriendelijk Gent’ ondertekend namens het stadsbestuur. Tijdens een bijeenkomst in het stadhuis engageerden vertegenwoordigers van diverse betrokken sectoren (ziekenhuizen, woonzorg- en dagzorgcentra, mutualiteiten, huisartsen, …) zich om personen met dementie zo veel mogelijk (en zo lang mogelijk) levenskwaliteit te garanderen.

Dat deed Rudy (die als schepen onder andere bevoegd is voor Gezondheid, Zorg en Seniorenbeleid) veel plezier: De principes zijn helder: we moeten die mensen meer zelfzeker maken; beter begrepen en meer gerespecteerd. We moeten het taboe doorbreken, bijvoorbeeld door genuanceerde beeldvorming. Maar we moeten ook absoluut oog hebben voor de mantelzorgers. 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door naaste familie of anderen. Dat is een zware taak, die we naar waarde moeten schatten.”

Er is de afgelopen jaren al heel wat gebeurd. “Maar we moeten nog ‘nen tand of twee bijsteken’. Dementievriendelijk Gent moet een platform zijn waarop informatie en kennis wordt gedeeld, en waar partners zich vrijblijvend kunnen engageren om initiatieven te nemen. De bedoeling is om na een ruim inspraaktraject verschillende pistes te kunnen lanceren – inspraak die we ook willen van de doelgroep zelf. Ik vind dat toch wel belangrijk om te vermelden: we willen niet alleen óver die mensen praten, maar zeker ook mét de mensen waar het om gaat.”