Zekerheid voor iedereen, met ons welvaartsplan.
woensdag 9 januari 2019
Stad Gent neemt mobiele mantelzorgwoning in gebruik.
maandag 28 januari 2019

Eetbaar park in Mariakerke

De gronden achter de gebouwen van woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke krijgen binnenkort een nieuwe bestemming. De vzw Zwerfgoed en het OCMW Gent slaan de handen in elkaar en maken er een gemengd eetbaar bos van. Het OCMW doet daarvoor beroep op jongeren met schoolmoeheid die worden opgevangen door de vzw Zwerfgoed. De groenten en fruit die worden geoogst gaan naar het woonzorgcentrum en de vzw.

“Het OCMW van Gent geeft de gronden gratis in bruikleen”, zegt Rudy Coddens, voorzitter BCSD Gent. “De vzw krijgt creatieve vrijheid qua ontwerp en aanleg en de keuze van de beplanting. Voor de bewoners van het zorgcentrum brengt dit project de buitenwereld een beetje naar binnen en dat is zeer belangrijk. De bewoners zullen er ook bij het eetbare park betrokken worden.”

“Het wordt een project dat een paar jaar in beslag zal nemen”, zegt Pieter Baert, coördinator bij vzw Zwerfgoed. “We beginnen binnenkort met de aanleg. Het wordt een park zoals er in Gent geen ander is. We plaatsen niet alleen fruitbomen maar zorgen ook voor lagere begroeiing en groenten. De vzw en het woonzorgcentrum zullen de producten van het eetbare park delen.”

“Het is een groot terrein maar het is niet de bedoeling dat iedereen er zomaar komt plukken. De opbrengst wordt verdeeld over de vzw en het woonzorgcentrum”, aldus Coddens. “Het is een project dat tegelijk voor een korte keten zorgt, voor afleiding in het woonzorgcentrum en voor begeleiding voor jongeren met het oog op school of werk. We kunnen er heel wat doelstellingen in één keer mee bereiken.”