Achter de gebouwen van het nieuwe woonzorgcentrum Zuiderlicht krijgen vrijliggende gronden binnenkort een nieuwe bestemming.De vzw Zwerfgoed en het OCMW van Gent slaan de handen in elkaar en maken er een gemengd ‘eetbaar park’ van.

Met dit initiatief zal de vzw Zwerfgoed gezonde korteketenvoeding gemakkelijk bereikbaar maken. Jongeren van Zwerfgoed maar ook , buurtbewoners, particulieren en scholen zullen er bewust gemaakt worden van gezonde voeding.

Naast eigen voedselproductie zullen er ook lokale workshops georganiseerd worden rond compostverwerking en milieuvriendelijk groenbeheer.

“OCMW Gent geeft de gronden gratis in bruikleen. In dit nieuw sociaal tewerkstellingsproject krijgt Zwerfgoed de creatieve vrijheid qua ontwerp en aanleg en de keuze van de beplanting. De opbrengst van de oogst komt zowel ten goede van de vzw Zwerfgoed als voor de bewoners van woonzorgcentrum Zuiderlicht” aldus OCMW-voorzitter en schepen Rudy Coddens.

Kwetsbare werkzoekenden van het OCMW van Gent worden toegeleid naar de vzw Zwerfgoed. Op die manier krijgen ze niet alleen een zinvolle dagbesteding maar ook een opleiding die hen sterker maakt in de zoektocht naar een job. Ondertussen zijn de eerste mensen al werkzaam bij Zwerfgoed.