Gent plant nieuw bos met 3.700 bomen aan AZ Jan Palfijn’
vrijdag 7 december 2018
Zwerfgoed en OCMW Gent starten sociaal tewerkstellingsproject op rond WZC Zuiderlicht
zaterdag 15 december 2018

Algemene ledenvergadering kiest voor Rudy, Astrid en Annelies als schepen

De algemene ledenvergadering van sp.a Gent heeft op zaterdag 8 december gekozen voor Rudy Coddens, Astrid De Bruycker en Annelies Storms als schepen.

Rudy wordt schepen van Sociaal beleid & Armoedebestrijding, Gezondheid & Zorg, Seniorenbeleid, Financiën. Astrid wordt schepen van Welzijn & Gelijke kansen, Participatie, Buurtwerk, Openbaar groen. Annelies wordt schepen van Facilitair management & Gebouwenbeheer, Feesten & Evenementen. Dit laatste mandaat wordt na drie jaar overgenomen door een collega van Groen.

“Deze bevoegdheden geven ons de kans om volop te focussen op Gent als solidaire en nabije stad. Armoede bestrijden blijft voor ons een topprioriteit. We willen daarnaast alle Gentenaars en hun verenigingen de kans geven om samen de buurt en de stad te maken. Het menselijke aspect in alles wat te maken heeft met facilitair beheer en de inrichting van onze stadsgebouwen zal de nodige aandacht krijgen. Zo zullen we sterk inzetten op toegankelijkheid.”

In de gemeenteraad zetelen ook Sven Taeldeman, Karin Temmerman, Joris Vandenbroucke en Anne Schiettekatte. Karin Temmerman: “We kijken nu resoluut naar de toekomst. De Gentenaars weten dat alle verkozenen van sp.a zich de komende jaren 100% zullen inzetten voor hun welzijn. Daar kunnen ze op rekenen.”

Bestuursakkoord in opmaak

Ook de nota ‘Ambitie en durf voor Gent’, voorgesteld op 1 december door de vier partijen die de nieuwe coalitie vormen (sp.a, Groen, OpenVLD, CD&V), werd goed onthaald. “Het is de basis voor een goed inhoudelijk akkoord waar élke Gentenaar beter van wordt. We zijn klaar voor een progressief, toekomstgericht project om de Gentenaars effectief dichter bij elkaar te brengen en om Gent nog mooier, ondernemender, groener en socialer te maken.”

De vier partijen schrijven op dit moment samen aan het uitgebreidere bestuursakkoord 2019-2024.

Een warm dankjewel aan de huidige raadsleden

Karin Temmerman bracht tot slot hulde aan de huidige raadsleden die vanaf januari niet meer in de gemeenteraad zitten. “Onze raadsleden hebben zes jaar lang hard gewerkt. Ik wil hen daar namens al onze leden voor bedanken. Sommigen zaten al langer in de raad, Daniel op kop natuurlijk: die was 42 jaar aan een stuk gemeenteraadslid, waarvan 12 jaar schepen en 12 jaar burgemeester. Een bijzondere prestatie. Maar ik dank uitdrukkelijk iederéén die zich al die jaren heeft geëngageerd voor onze stad en het algemeen belang: Resul Tapmaz en Martine De Regge die heel lang schepen waren; en Freya Van den Bossche, Guy Reynebeau, Fatma Pehlivan, Bruno Matthys, Greet Riebbels en Ilknur Cengiz. Hun engagement siert hen.”