Wonen, armoedebestrijding en participatie prominent in ‘Bestuursakkoord 2019-2024’
zaterdag 15 december 2018
Zekerheid voor iedereen, met ons welvaartsplan.
woensdag 9 januari 2019

Negende editie van Warm Gents kerstfeest voor 100 kansarme kinderen

Op 24 december 2018 organiseren CAW Oost-Vlaanderen, hotel NH Gent Belfort en OCMW Gent een kerstfeest voor een honderdtal Gentse kansarme kinderen en hun familie. Tussen 14 en 17 uur kunnen ze in het NH Gent Belfort hotel aan de Hoogpoort genieten van pannenkoeken, kinderdisco, animatie en grime. Zo zetten ze de kerstperiode feestelijk in.

 

Kinderarmoede

 

‘OCMW Gent legde tijdens deze legislatuur sterk de nadruk op het bestrijden van armoede, met bijzondere aandacht voor kinderarmoede. Dit varieert van structurele maatregelen tot kleine acties. Vanzelfsprekend dragen wij dit project een warm hart toe. Ik zal de kinderen en hun familie dan ook dit jaar opnieuw met enthousiasme verwelkomen’, aldus Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen.

 

De apotheose van de namiddag is uiteraard de komst van de Kerstman. Hij brengt voor alle kinderen cadeautjes en sluit daarmee het feest af.

 

Het kerstfeest is al aan zijn negende editie toe. Wat startte onder impuls van gemeenteraadslid Guy Reynebeau, is uitgegroeid tot een traditie tijdens de kerstperiode. En dit dankzij de inzet van vele organisaties en individuen.

 

Dit kerstfeest is mogelijk dankzij de medewerking en gulheid van:

CAW Oost-Vlaanderen, hotel NH Gent Belfort, Farys, Ethias, Arcelor Mittal, Kiwanis, Herbatheek, Boekhandel Limerick, Bert Vekemans, MSK, Gentse Politie, Foorkramers, Charles, Rederij De Gentenaer-Watertoerist, deelnemers aan Gentse Winterfeesten, Leefschool De Oogappel, Stad Gent, OCMW Gent en tal van vrijwilligers.

 

Praktische informatie

 

Wanneer? Maandag 24 december 2018, van 14 tot 17 uur

Waar? Hotel NH Gent Belfort, Hoogpoort 63, 9000 Gent

Programma: Animatie, pannenkoeken en bezoek van de Kerstman