In de week van 3 december 2018 plantte de Groendienst van de Stad Gent 3.700 bomen en struiken op het terrein van AZ Jan Palfijn Gent. De aanplanting van het bos gebeurde in opdracht van het ziekenhuis, dat daarmee tegemoet komt aan zijn verplichtingen voor boscompensatie. Dat was nodig na het rooien van bomen bij de grote verbouwingswerken van de afgelopen jaren.

Het nieuwe bos bevindt zich op het ziekenhuisterrein en bestaat uit twee delen. Het grootste stuk bevindt zich tussen de ziekenhuisparking en de Henri Dunantlaan, achter het Kinderdagverblijf Kobe en Nanou. De grote kastanjeboom die centraal op dat terrein staat, blijft behouden en vormt het centrum van het bos. Het tweede deel bevindt zich aan de overkant van de dienstweg, langs het restaurantgebouw van het ziekenhuis, waar reeds enkele grotere bomen stonden.

De Groendienst koos voor jonge boompjes van 100 tot 120 centimeter, waardoor het bos snel wat hoogte en dichtheid kan krijgen. Het bos bestaat uit inheemse soorten: eik, beuk, haagbeuk, zoete kers, esdoorn en linde. Aan de rand komen ook bessendragende struiken zoals meidoorn, Gelderse roos en hazelaar. In totaal gingen 3.700 boompjes de grond in, goed voor 8425 m² bos. Het AZ Jan Palfijn Gent investeerde 7.500 euro in de aanplanting van het bos.

‘Met de aanplanting van het bos komt het ziekenhuis tegemoet aan haar wettelijke verplichting maar het is ook, en vooral, een meerwaarde voor de patiënten, bezoekers en medewerkers die zullen kunnen genieten van een aangename, groene plek op het ziekenhuisterrein’, weet Rudy Coddens, schepen van Openbaar Groen.

Gent klimaatneutraal

Met het planten van bos kiest de Stad Gent ook voor een gezonde stad. Bossen zetten het broeikasgas CO2 om in zuurstof en zorgen voor de opvang van fijn stof en bufferen extreme temperaturen. Zo spelen ze een belangrijke rol in het klimaatneutraal maken van de stad. Daarnaast zijn bossen natuurlijk ook de leefplekken van heel wat planten en dieren.