Zwerfgoed en OCMW Gent starten sociaal tewerkstellingsproject op rond WZC Zuiderlicht
zaterdag 15 december 2018
Negende editie van Warm Gents kerstfeest voor 100 kansarme kinderen
vrijdag 21 december 2018

Wonen, armoedebestrijding en participatie prominent in ‘Bestuursakkoord 2019-2024’

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 december 2018 hebben de leden van sp.a Gent het ‘Bestuursakkoord 2019-2024’ goedgekeurd. Het akkoord kreeg als titel “Ambitie en durf voor Gent” mee en telt 14 ‘werven’.

Al onze prioriteiten kregen een prominente plek in de tekst. Degelijk en betaalbaar wonen voor iedereen blijft een topprioriteit: het stadsbudget verdriedubbelt tot 90 miljoen euro en er komen meer sociale woningen. Ook op armoedebestrijding wordt hoog ingezet, met de uitbreiding van het project ‘Kinderen Eerst’ en de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Tot slot krijgen de Gentenaars nog meer inspraak in het beleid en de kans om zelf te beslissen over de investeringen in hun eigen wijk.

We zijn trots dat we zwaar gewogen hebben op de onderhandelingen. De fractie vliegt er vanaf januari dan ook meteen in om Gent nog beter te maken, vooral door te helpen zorgen voor zekerheid voor iedereen.

Hieronder vindt u het volledige ‘Bestuursakkoord 2019-2024’.

bestuursakkoord