Boekvoorstelling ‘De Rode Draad’ en opening tentoonstelling Gentse weeskinderen
donderdag 27 september 2018
Zo pakken we in Gent armoede aan!
dinsdag 2 oktober 2018

Vernieuwde Standaertsite is groene ontmoetingsplek in het hart van Ledeberg

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september 2018 valt er heel wat te beleven op de feestelijke opening van de vernieuwde Standaertsite in Ledeberg. Vijf jaar na de sluiting van de doe-het-zelfzaak Standaert is deze site een nieuwe groene ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners. Tijdens de openingsdagen kunnen zij kennismaken met de nieuwe inrichting en met de ‘Broederij’, het nieuwe buurthuis. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent, de ontwerpers én de Standaertgroep verzorgen verschillende rondleidingen op de site. Daarnaast tonen verenigingen die al actief zijn op de site wat ze in petto hebben.

Buurtbewoners die broeden op een idee of zelf activiteiten willen organiseren, kunnen dit alvast tijdens de opening doorgeven aan de Standaertgroep. Die zal instaan voor het beheer van de site.

Wat voorafging

Toen de doe-het-zelf-zaak Standaert zijn faillissement aankondigde, was de Stad Gent reeds in gesprek om de terreinen aan te kopen. In het kader van het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ zocht de Stad namelijk al enige tijd naar extra ruimte in het hart van Ledeberg. Het was meteen duidelijk dat deze panden, gezien hun uiterst centrale ligging, een grote opportuniteit boden.

Na de aankondiging van het faillissement  ontstond het bewonersinitiatief ‘Ledeberg Doet het Zelf’, met verenigde Ledebergenaren die ernaar streven om de Standaertsite ten dienste te stellen van bewoners. Eind 2013 kocht de Stad Gent de terreinen. Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent coördineerde de herinrichting.

Het bewonersinitiatief ‘Ledeberg Doet het Zelf’ legde de focus op het creëren van een open, groene en verkeersvrije buitenruimte met een stek voor Ledebergse organisaties. Een belangrijke voorwaarde was dat ‘Ledeberg Doet het Zelf’ mee kon beslissen over de uiteindelijke invulling van de Standaertsite en het beheer ervan. Het was dus een unieke kans om in het dichtbebouwde Ledeberg een plek te creëren waar alle buurtbewoners terechtkunnen.

Ruimte om elkaar te ontmoeten

Bij het uitwerken van een nieuwe invulling voor de Standaertsite werden eerst de noden en wensen van de buurt uitvoerig bevraagd. Het bewonersinitiatief ‘Ledeberg Doet het Zelf’ gaf het startschot door een volksraadpleging te organiseren over de toekomst van de Standaertsite. Eén behoefte stak er met kop en schouders bovenuit: ruimte om elkaar te ontmoeten, zowel in openlucht als binnen.

Ook bij de Stad leefde het idee om meer ruimte te creëren voor de bewoners van Ledeberg. Samen met ‘Ledeberg Doet het Zelf’ ging de Stad aan de slag om de behoeftes van alle Ledebergenaren in kaart te brengen. Hierbij betrok de Stad ook andere belangrijke lokale actoren en geïnteresseerde bewoners. Zo ontstond een diverse groep die ‘de Ledebergenaar’ kon weerspiegelen.

Tijdelijke invulling

In afwachting van de definitieve inrichting van de Standaertsite, ging een groep bewoners alvast tijdelijk aan de slag in samenspraak met de wijkregisseur van de dienst Beleidsparticipatie. Zij organiseerden tal van activiteiten voor de buurt samen met andere lokale actoren (waaronder Samenlevingsopbouw Gent vzw, Brede school, vzw Elftwelf, Fietskeuken, Intercultureel netwerk Gent, kinderkoor Mais Quelle Chanson, Op Wielekes, etc.). Op die manier konden verenigingen en actieve bewoners experimenteren, ondervinden welke activiteiten in de smaak vielen en nagaan waar de Ledebergenaren nood aan hadden. Deze ‘oefentijd’ werd ook gebruikt om de definitieve invulling van de Standaertsite mee vorm te geven.

Aan de ontwerptafel

Op basis van een eerste voorstudie door studiebureau BUUR, ging sogent via een wedstrijdformule op zoek naar een ontwerpteam. Het team van AE architecten, Carton 123 Architecten, Murmuur Architecten, Atelier Arne Deruyter en H110 architecten en ingenieurs kwam als laureaat uit de bus. Zij leverden een speels en gevarieerd voorstel af, waarin verschillende functies een plek kregen.

Zowel beschut, als in openlucht

Na de sloop startten de werken voor de herinrichting in de zomer van 2017. In het centrum van de site werd de ‘mooiste’ loods in eer hersteld. Deze loods wordt het kloppend hart van de site. Dit nieuwe buurthuis kreeg van de vzw Standaertgroep na een poll de naam ‘De Broederij’.

Aan de beide flanken van het buurthuis is een afdak – een soort Amerikaans aandoende ‘porch’ – geplaatst. Deze gaanderij tussen de tuin en het gebouw vormt een ideale beschutte ontmoetingsplek. Vanuit het buurthuis en vanop de bankjes onder het afdak hebben bezoekers een overzicht over een groot deel van het park.

In het park, aan de zijde van de Hilarius Bertolfstraat, werd een grote, heldere, open luifel geplaatst. Die kan plaats bieden voor activiteiten die minder nood hebben aan verwarming, maar bij Belgisch weer wel een overdekt plekje uit de wind kunnen gebruiken. Hier kunnen in de toekomst buurtfeesten, marktjes, kleine optredens, … doorgaan.

Bron: persbericht Stad Gent