Officiële opening speelzones domein Claeys-Boúúaert op 1 juni 2018
vrijdag 1 juni 2018
Rudy Coddens: “Minister Homans moet twee tanden bij steken voor armoedebestrijding”
dinsdag 12 juni 2018

‘’We helpen 500 vluchtelingen vooruit door begeleiding naar werk’’

Het partnerschap Werkplek Vluchtelingen Gent , waaronder VDAB, OCMW, In-Gent, Stad Gent en GSIW vzw begeleidde tot nu toe 340 vluchtelingen in hun zoektocht naar werk. 114 daarvan zijn doorgestroomd naar werk waarvan 38 via een werkervarings- of stagemaatregel (IBO, art. 60, enz.), 44 via interimwerk en 32 rechtstreeks in het normaal economisch circuit. Tegen eind 2019 zal dat aantal nog oplopen tot 500.

Het project Werkplek Vluchtelingen Gent biedt een aantal essentiële bouwstenen om vluchtelingen naar werk te begeleiden. Dat is niet evident. Want niet alleen is er een taalbarrière, mensen hebben vaak heel traumatische ervaringen die ze uit hun thuisland meedragen. Bovendien kennen ze ook bij ons heel wat problemen: problemen van sociale aard, woonproblemen, welzijnsproblemen, noem maar op. Die moet je eerst aanpakken, voor mensen écht stappen op de arbeidsmarkt kunnen zetten. Maar dat belet niet dat we deze mensen al competenties konden laten verwerven, en de taal laten leren op de werkvloer. Op die manier zetten ze maatschappelijk al belangrijke stappen vooruit, tijdens hun integratieproces.

Sinds september 2016 hebben we met 340 vluchtelingen eerste stappen richting werk gezet. Dit aantal zal tegen eind 2019 nog verder oplopen tot 500, doordat het project verlengd werd. Een van de eerste vaststellingen is dat vluchtelingen vaak erg gemotiveerd zijn en snel aan het werk willen. Zij hebben vaak de competenties die onze economie broodnodig heeft en zijn direct inzetbaar. Maar eerst moeten de verschillende barrières tot de arbeidsmarkt overwonnen worden, daarom wordt er ingezet op oriëntatie en toeleiding via vrijwilligerswerk naar een eerste werkervaring.

Tijdens   een infonamiddag op 13 juni in het Dienstencentrum van Ledeberg delen we tussentijdse   resultaten en lessen uit dit project. Vluchtelingen, werkgevers en   begeleiders lichten hun ervaringen toe aan een breed publiek. Het project Werkplek Vluchtelingen Gent is gerealiseerd met steun van het Europees Sociaal Fonds. Het project is verlengd tot 2019.