Nieuwe lichting sociale gidsen afgestudeerd
woensdag 27 juni 2018
Ons Gents model wijk-werken? Wijk-Werken plus!
vrijdag 29 juni 2018

Werken in de haven: zoveel kansen

Vandaag ondertekenden de Stad, de VDAB, VOKA-VEGHO en North Sea Port een charter, waarin ze aangeven hoe ze de komende jaren werk willen maken van werken in de haven. Het aantal jobs in de haven groeit, maar bedrijven geven aan dat ze moeilijk kandidaten vinden. Daarom willen we de 550 bedrijven in North Sea Port goed ondersteunen in hun zoektocht naar talent. Tegelijk willen we onze Gentse werkzoekenden helpen stappen vooruit te zetten, en toe te leiden naar de jobs.

Hoe we dat gaan doen? Door het vacature-aanbod beter te ontsluiten. Want teveel bedrijven melden hun vacatures niet aan de VDAB, die ook in Gent instaat voor de matching van arbeidsvraag en –aanbod. We denken aan een nieuw systeem, waarbij de bedrijven hun vacatures niet melden aan de VDAB, maar de VDAB die via ‘search bots’ zelf van het internet plukt. Ook gaan we werken op een betere ontsluiting van de haven voor fiets en openbaar vervoer, en gaan we inzetten op grensoverschrijdend werken.

Daarnaast gaan we experimenteren met de zogenaamde ‘jobgarantie’. Het principe is simpel: waar we vroeger mensen eerst begeleidden en opleidden, en dan gericht op zoek gingen naar een job, gaan we dat omdraaien. We zoeken eerst een job, die bij de werkzoekende past, en leiden hem dan gericht op, samen met de werkgever. Op die manier motiveer je mensen van bij de start van hun traject, en betrek je ook de toekomstige werkgever in een vroeg stadium.

Eigenlijk hebben we nood aan een tewerkstellingscentrum voor de haven, dat al deze functies invult. Met ons actieplan ‘Werken in de Haven’ zetten we alvast een eerste stap, en maken we werk van kansen. Kansen voor de bedrijven. En voor onze werkzoekenden.