Gent wint zilveren medaille op European Green Capital Award
vrijdag 22 juni 2018
Werken in de haven: zoveel kansen
donderdag 28 juni 2018

Nieuwe lichting sociale gidsen afgestudeerd

De maatschappelijk werkers van OCMW Gent kunnen al enkele jaren een beroep doen op een tiental sociale gidsen. Sociale gidsen zijn (ex) OCMW-cliënten die andere cliënten ondersteunen in allerlei praktische maar belangrijke zaken, zoals het in orde brengen van administratie of meegaan naar andere diensten. Na een opleiding in het Centrum voor Basiseducatie Leerpunt en een stage binnen het Departement Sociale Dienstverlening van OCMW Gent ontving een groep sociale gidsen op 26 juni het certificaat. Dit is de vierde lichting die afstudeert.

We stellen vast dat minder zelfredzame cliënten praktische ondersteuning nodig hebben. Ze zijn niet zo goed met papieren, ze vinden het moeilijk om alleen een eerste keer bij een dienst binnen te stappen. Of ze zitten zo diep in de miserie dat ze de zaken op hun beloop laten, waardoor hun situatie alleen maar verergert. Zo zijn we op het idee gekomen om met sociale gidsen te werken: OCMW-cliënten die na een opleiding en een stage zelf andere cliënten op weg helpen met allerlei praktische zaken. Door deze taken op zich te nemen, ondersteunen de sociale gidsen de maatschappelijk werkers. Die krijgen zo meer tijd voor andere aspecten van de begeleiding.

Drempels vallen weg

De sociale gidsen zijn mensen die meestal zelf uit een moeilijke situatie komen of zelf cliënt zijn geweest bij het OCMW. Ze zijn daarom uitstekend geplaatst om anderen te helpen. De solidariteit en het onderlinge vertrouwen zijn groot. Een aantal drempels valt weg.

Door hun ervaring kunnen ze cliënten ook steunen in dagelijkse taken, zoals het bijhouden en klasseren van administratie of bijstaan in de zoektocht naar een woning. Of ze vergezellen cliënten bij een eerste afspraak of contact met bijvoorbeeld een andere OCMW-dienst, een crèche, een sociaal restaurant, een interimkantoor, de RVA, enzovoort.

Samen op pad

De sociale gidsen verlichten aanzienlijk het werk van de maatschappelijk werkers, die zich zo nog meer kunnen toeleggen op hulpverlening op maat. En voor de sociale gidsen zelf kan dit project een eerste stap zijn naar maatschappelijke participatie en sociaal engagement. Dit sluit perfect aan bij wat we met de Emancipatorische Werking doen. Projecten opzetten voor cliënten die nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt, waarbij we via groepswerking mensen versterken en aan hun competenties en attitudes werken.

Opleiding

De sociale gidsen doorliepen een opleiding van september tot eind juni.

De opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie Leerpunt en de Emancipatorische Werking. De gidsen leerden de Gentse welzijns- en gezondheidssector kennen. Ook deontologie en beroepsgeheim waren een belangrijk aandachtspunt.

Alle gidsen doorliepen ook een stageperiode en zijn ondertussen al zelfstandig aan de slag als sociale gids. Tijdens de stage namen de gidsen uit de eerste, tweede en derde lichting de taak van ‘meter’ of ‘peter’ op.

Vanuit OCMW Gent wordt ook verwacht dat de sociale gidsen over de nodige vaardigheden en de juiste attitude beschikken: contactvaardig zijn, verantwoordelijkheidszin hebben, samenwerken, leren omgaan met kritiek, zelfstandig kunnen werken,…

Tot slot moeten ze hun eigen geschiedenis en problemen verwerkt hebben.

Ook nadat ze zijn afgestudeerd, blijven de sociale gidsen permanent bijscholing volgen.

Gedreven

Wat opvalt, is de enorme motivatie van de sociale gidsen. 14 cliënten zijn aan de opleiding begonnen. Een tiental van hen behalen nu hun certificaat. Dat is een groot succes. En dat heeft alles te maken met hun gedrevenheid. Ze willen echt iets terugdoen voor de maatschappij en hun ervaringen gebruiken om te voorkomen dat anderen in dezelfde situatie belanden als zij destijds.  

Uniek project

De ‘sociale gidsen’ zijn een uniek project. Het bestaat in geen enkel ander OCMW. In de gezondheidszorg vind je wel gelijkaardige initiatieven, maar dat zijn meestal buddysystemen waarbij iemand een vaste begeleider krijgt toegewezen. Daarvoor hebben we bewust niet gekozen. Een cliënt die verspreid over 3 maanden 3 verschillende vragen heeft, kan door telkens een andere sociale gids worden geholpen. En voor een goed begrip: een sociale gids is geen hulpverlener. Hij of zij voert een duidelijk omschreven opdracht van de maatschappelijk werker uit, die het dossier verder blijft opvolgen. Er zijn ook telkens voor- en nabesprekingen met de groepsbegeleider en de ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.