‘’We helpen 500 vluchtelingen vooruit door begeleiding naar werk’’
maandag 11 juni 2018
Voormalige UCO-site wordt bedrijventerrein sociale economie én ontmoetingsplek voor de Bloemekenswijk
dinsdag 19 juni 2018

Rudy Coddens: “Minister Homans moet twee tanden bij steken voor armoedebestrijding”

Uit de ‘Kansarmoede-index 2017’ die Kind & Gezin vandaag (dinsdag 12 juni 2018) heeft voorgesteld blijkt dat de armoede in 204 van de 308 Vlaamse gemeenten is gestegen. Rudy Coddens (sp.a), kandidaat-burgemeester in Gent reageert meteen. “Dit bewijst dat armoede niet alleen een grootstedelijk en stedelijk probleem is, maar een Vlaams probleem. Ik roep de Vlaamse regering en minister Liesbeth Homans dan ook op om twee tanden bij te steken voor armoedebestrijding. Laat de lokale overheden niet aanmodderen maar steun ze volop. Want alleen als het in de steden en gemeenten goed gaat zal het goed gaan in Vlaanderen.”

Volgens de ‘Kansarmoede-index 2017’ van Kind & Gezin stijgt de armoede in 204 van de 308 Vlaamse steden en gemeentes. Gemiddeld steeg ze met 0,94% (van 12,82% naar 13,76%). Rudy Coddens (sp.a), kandidaat-burgemeester in Gent en voorzitter van het OCMW reageert meteen. “Dit is niet alleen het probleem van grote steden zoals Antwerpen, Gent en Mechelen, maar ook van kleinere steden en zelfs van gemeenten overal in Vlaanderen. Ik roep de Vlaamse Regering en minister Liesbeth Homans dan ook om twee tanden bij te steken voor armoedebestrijding. Steden en gemeenten moeten de steun en de middelen krijgen die nodig zijn om (kinder)armoede efficiënt te bestrijden. Zo zijn er dringend extra middelen nodig voor renovatie en nieuwbouw van sociale woningen.”

Kind & Gezin stelt vast dat het voor lokale besturen ontzettend moeilijk is om op korte termijn een gezin beter te laten scoren op het vlak van opleiding, arbeid en inkomen, ondanks veel inzet. Vaak lukt dat pas na vele jaren of zelfs pas bij een volgende generatie. Lokale besturen hebben daar niet zo veel impact op, maar doen wel veel inspanningen in een flankerend beleid dicht bij de burger.

Primeur in Gent: vernieuwde samenwerking tussen Kind & Gezin en OCMW

“In Gent gaan we de samenwerking tussen Kind & Gezin en het OCMW alvast vernieuwen” zegt Rudy Coddens. “We hebben nabij de Watersportbaan een model uitgetest dat goed blijkt te werken. We gaan dat daarom nu in gans Gent uitrollen. Telkens een medewerker van Kind & Gezin het gevoel heeft dat een gezin niet alle steun krijgt waar het eigenlijk recht op heeft, zal die medewerker toestemming vragen om de gegevens door te geven aan het OCMW. Als het gezin toestemt zal het OCMW de situatie bekijken en alle ondersteuning bieden. Dat is hoe wij willen werken: de mensen niet aan hun lot overlaten maar ze zelf opzoeken, hulp bieden en er voor zorgen dat ze zelfredzaam worden, bijvoorbeeld door ze naar een job toe te leiden. We zien bijvoorbeeld dat 45% van de mensen die via het OCMW tijdelijke werkervaring opdoen doorstromen naar een job.